Dar 600 mokytojų galės įgyti galimybę mokyti kelių dalykų

Dar 608 mokytojai galės įgyti kito dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų ir mokyti ne vieno, o bent dviejų dalykų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Europos socialinio fondo agentūra paskelbtą konkursą laimėjusios aukštosios mokyklos, kurių projektai surinko daugiausiai balų, – Vytauto Didžiojo universitetas ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – mokytojams perkvalifikuoti gaus 1,5 mln. eurų  iš ES investicijų.

 

„Mokytojai, galėdami mokyti kelių dalykų, išplės savo profesinės veiklos lauką, turės galimybę vesti daugiau pamokų vienoje mokykloje. Tai jiems garantuos didesnį stabilumą ir išaugusį atlyginimą“, – sako Algirdas Monkevičius, laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas.

 

Pasak ministro, mokykloms ši mokytojų perkvalifikavimo galimybė – viena iš realių priemonių, padedančių racionaliai planuoti pedagogų darbo krūvius bei spręsti mokytojų stygiaus problemą.

„Tai aktualu ypač mažesnėse ir tose mokyklose, kuriose atitinkamų dalykų pamokų per savaitę yra labai mažai, kad susidarytų mokytojui pakankamas krūvis,“ – pažymi A. Monkevičius.

 

Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos galėjo teikti paraiškas studijų programų ar mokomojo dalyko moduliams finansuoti. Per dvejus metus papildomo dalyko kompetencijų ES lėšomis galės įgyti 472 mokytojai Vytauto Didžiojo universitete ir 136 mokytojai ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Vytauto Didžiojo universitete mokytojai galės įgyti kito mokomojo dalyko, taip pat ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos bei pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas mokytojams suteiks galimybę įgyti ekonomikos ir verslumo mokomojo dalyko žinių.

 

Tai ne vienintelis ES lėšomis finansuojamas mokytojų kvalifikacijų plėtrai skirtas projektas. Per 2018–2020 m. vykdomą projektą „TĘSK“ papildomų kvalifikacijų įgis 820 mokytojų, o pagal  Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatytas priemones iki 2022 m. – dar apie 800 mokytojų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)