Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose suteikia naujų galimybių

Aurelija Zavadskienė
,
lietuvių k. mokytoja

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – tai didelis iššūkis, kuris suteikia naujų galimybių mokytis, dalintis sukaupta patirtimi, stiprinti komunikavimo įgūdžius bei pažinti kitas kultūras. Todėl Klaipėdos Baltijos gimnazijos bendruomenė jau antrus metus įsitraukusi į tarptautinio „Erasmus+“ KA1 projekto „Don‘t be fuelish“ veiklas, kurio vienas iš tikslų – ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas, skatinant susidomėjimą ir gilinant žinias apie atsinaujinančius ir neatsinaujinančius energijos šaltinius. Šio projekto narės 4 šalys – koordinatorė Belgija ir partnerės Lietuva, Portugalija, Rumunija.

 

Šių metų sausio 13–19 d. Belgijoje (Maaseike) vyko jau ketvirtasis susitikimas. Per kiekvieną vizitą siekiama dalinantis patirtimi ir bendradarbiaujant susipažinti su projekte dalyvaujančių šalių atsinaujinančios ir neatsinaujinančios energijos išteklių gavybos bei suvartojimo rodikliais, įvairove bei galimybėmis. Mūsų komanda – mokytojos, aš, Aurelija Zavadskienė, ir Irma Daukšienė, bei šeši gimnazistai (I ir II kl.) atsakingai ir kruopščiai paruošėme numatytas užduotis: prezentaciją-filmuką apie savo šalį, miestą, mokyklą ir tiriamąjį darbą apie energijos taupymo būdus Lietuvoje. Daug dėmesio buvo skiriama ekologijai, klimato kaitos priežastims ir pasekmėms; mokiniai ir lektoriai aktyviai įsitraukė į diskusijas apie energijos gavybos būdus tausojant aplinką, pvz., reikalingos energijos išgavimas perdirbant atliekas. Belgijos kompanijos „Clean Tech“ atstovas mokiniams vedė paskaitą apie atsinaujinančios energijos gavybą ir naudojimą Belgijoje.

 

Įdomi vizito dalis buvo pažintis su Maaseiko miesteliu, kuris yra įsikūręs prie pat Olandijos. Organizatorių komanda pravedė pažintinį turą po miestelį pristatydami svarbiausius muziejus ir paminklus. Sužinojome, kad būtent Maaseike yra įkurta pirmoji šalies vaistinė. Mokiniai mums taip pat išsamiai aprodė ir savo naują ir modernią mokyklą „Mosa-RT“. Tai didžiulė įstaiga, sudaryta iš atskirų kompleksų, teikiančių skirtingų pakopų ugdymą: nuo pagrindinio iki profesinio. „Mosa-RT“ mokykloje mokosi apie 3000 mokinių, iš kurių net 40 proc. atvyksta iš Olandijos. Žinoma, populiariausia transporto priemonė – dviračiai. Kadangi vienas iš projekto kriterijų – trumpalaikė mainų programa, mokiniai visą savaitę gyveno belgų šeimose. Tad dažnas į mokyklą keliavo dviračiais kartu su vietiniais moksleiviais, dalyvavo net kai kuriose pamokose, pvz., olandų k., psichologijos, ar praktiniuose užsiėmimuose, IT dirbtuvėse mokėsi dirbti su programa ICT, o kai kurie netgi tapo kirpėjų-praktikančių modeliais.

 

Savaitei įsibėgėjus visa komanda džiaugėmės neįtikėtina galimybe – apsilankyti Briuselyje, Europos Parlamente. EP atstovas mus maloniai pasitiko, aprodė vidaus erdves ir pravedė informatyvią paskaitą, supažindindamas mokinius su Europos Parlamento struktūra, taisyklėmis, vykdomomis veiklomis bei prisiimamomis atsakomybėmis. Viešnagės pabaigoje vyko įdomi diskusija aptariant bene aktualiausią šiuo metu temą – Brexit: Didžiosios Britanijos išstojimo pasekmės Europos Sąjungai.

Paskutinę viešnagės dieną „Familie day“mokiniai praleido su šeimomis, pas kurias buvo apsistoję. Tarp visų moksleivių užsimezgė tvirta draugystė, įveiktas kalbos barjeras, praleidus visą savaitę kartu atsirado daugiau drąsos ir pasitikėjimo bendrauti. Vakarą vainikavo tarptautinis atsisveikinimo vakarėlis, kuriame galėjome paskanauti belgiškų patiekalų, susipažinti su jų tradicijomis.

 

Po įtemptos ir įdomios savaitės greitai išaušo šeštadienio rytas, kai teko atsisveikinti. Užsimezgus stipriam emociniam ryšiui, atsisveikinimo akimirką neišvengėme skausmingų ašarų. Laimė, kad tai dar ne paskutinis susitikimas. Gegužės mėnesį visos projekte dalyvaujančios šalys atvyks į Klaipėdą. Klaipėdos Baltijos gimnazijoje gvildensime temą apie branduolinės energijos gavybą. Nekantriai laukiame artėjančio vizito.

 

Nėra jokių abejonių apie šio projekto svarbą ir naudą, kurio metu mokiniai ir mokytojai ugdo svarbiausias kompetencijas (asmenines, pažinimo, kūrybingumo, komuninkavimo, dalykines). Dalyvavimas tarptautiniame projekte – neįkainojama galimybė susipažinti su kitų šalių kultūriniu kontekstu, sužinoti, kaip vyksta mokymasis kitose šalyse, ir sukauptą patirtį skleisti savojoje aplinkoje. Tokiu būdu yra vykdomas tarptautinis dialogas ir užmezgamas tvirtas bendrystės ryšys.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.