Dalykų integracija šiuolaikinėje mokykloje

Kristina Stankutė-Matė
,
Klaipėdos Vitės prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė

Geros mokyklos koncepcijoje teigiama, jog organizuojant mokyklos veiklas siekiama paskatinti bendruomenes „išrasti“ mokyklą, kuriant naujus jos veiklos modelius, aplinkas ir ugdymo būdus. Vienas iš tokių būdų, skatinančių mokinių kūrybiškumą, aktyvų mokymąsi per praktinę veiklą yra mokomųjų dalykų integracija. Klaipėdos Vitės progimnazijoje integruotas mokymas yra viena iš prioritetinių sričių, mokytojai kasmet organizuoja per 130 integruotų pamokų. Prie pedagogų profesinio tobulėjimo organizuojant integruotas pamokas labai prisidėjo „Erasmus+“ projektas „Connection of different subjects: We did it“.

 

Projekto tikslas ne tik skatinti mokomųjų dalykų integraciją, bet ir padėti šalių partnerių mokytojams įvairiais būdais tobulinti pamoką (nauja metodika, mokymosi priemonėmis, nacionalinių agentūrų finansine parama). Projektas suteikia galimybę pasidalinti patirtimi bei jos įgyti, o tuo pačiu ir stiprina mokytojo profesijos prestižą. Šių metų vasario 28–kovo 5 dienomis projekto partneriai iš Lietuvos, Bulgarijos, Graikijos ir Turkijos susitiko priimančioje šalyje – Rumunijoje. 5 dienų vizitas Bukarešto „Scoala Gimnaziala Speciala Nr. 4“ specialiojoje mokykloje parodė, kad integruoto ugdymo dėka galime įgalinti skirtingo amžiaus ir gebėjimų mokinius. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai aktyviai įsitraukia į mokymosi procesą, o galimybė pamokoje dirbti daugiau nei su vienu mokytoju, pamoką daro patrauklesnę, įgytos žinios pritaikomos skirtingose situacijose. Toks mokymasis formuoja praktinius mokinių įgūdžius bei pagilina dėstomos informacijos suvokimą, susiejant ją su realiu gyvenimu.

 

 

Projekto įgyvendinimo pradžioje Rumunijos kolegų mokykloje integruotas ugdymas buvo pakankamai naujas dalykas, tačiau besibaigiant jam turėjome galimybę stebėti puikų mokytojų bendradarbiavimą, kai pamoką veda du ar trys mokytojai. Jau pirmąją susitikimo dieną stebėjome integruotą rumunų kalbos, dorinio ugdymo ir kūrybinių darbų pamoką 8 klasėje. Matematikos, rumunų kalbos, kūrybinių darbų ir pasaulio pažinimo pamoka prilygo tikram spektakliui. Visi klasės mokiniai su fermos gyvūnais susipažino įsitraukdami į praktines veiklas, skaičiuodami gyvūnus, spalvindami jų figūrėles, atkartodami jų balsus. O klasės kamputyje „įrengta ferma“ leido mokiniams pamatyti, kuo žmonėms naudingi gyvūnai.

 

Iššūkį vesti pamoką svečioje mokykloje priėmė kolegės iš Graikijos, kurios socialinį emocinį ugdymą susiejo su kūrybine veikla. Mokiniai mokėsi pažinti pagrindines emocijas, jas suvaidinti, susieti su jas atspindinčia muzika. Pasitelkdami savo kūrybiškumą, mokiniai pasigamino emocijų kubelį, kuris užsiėmimo pabaigoje buvo naudojamas edukaciniame žaidime.

 

Savaitė, praleista bendradarbiaujančioje mokyklos bendruomenėje, parodė, kokia yra bendros vizijos ir tikslų turėjimo svarba, mokytojai dirbdami kartu augina mokinį ir leidžia atsiskleisti jo galioms. Integruotos pamokos sėkmė didele dalimi priklauso nuo mokytojų atvirumo, kolegialaus mokymosi ir nesibaigiančios meilės mokiniui – visiems ir kiekvienam.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.