Dalijimasis patirtimi – pagrindinis šiuolaikinio ugdymo kokybės tobulinimo siekis

Jolanta Vasilienė
,
profesijos mokytoja

Vienas iš svarbiausių būdų susipažinti su ugdymo proceso modernizavimo naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas – dalyvavimas „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose, kurių metu pasidalijama Europos Sąjungos pedagogų praktine darbo patirtimi. Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Laima Skinderienė, Dalia Sapronienė ir aš, Jolanta Vasilienė, bei profesinės užsienio kalbos mokytoja Aurima Bajorūnienė vasario 15–22 d. dalyvavome projekto „Tarptautinė patirtis – profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“ darbo stebėjimo vizite Italijoje, Romos mieste. Šio vizito metu susipažinome su Italijos švietimo sistema, jos finansavimu, mokinių pameistrystės organizavimo tvarka, verslo įmonių vadovų ir darbuotojų profesiniu mokymu bei verslo finansavimo ypatumais.

 

Priimančioje asociacijoje „Darbo ir aplinkos konsorciumas“ dalyvavome seminare, kuriame asociacijos vadovas supažindino su Italijos švietimo sistema ir jos finansavimu. Sužinojome, kad Italijos švietimo sistemą sudaro ikimokyklinės įstaigos (3–5 metų vaikams), penkiametė pradinė mokykla (6–10 metų vaikams), trimetė žemesniosios pakopos vidurinė mokykla (11–13 metų vaikams), penkiametė aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla (15–19 metų jaunuoliams). Privalomas mokslas – nemokamas. Šalyje veikia ir privačios bendrojo ugdymo mokyklos.

 

Kėdainių profesinio rengimo centre yra vykdoma apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa, todėl man itin aktualūs klausimai buvo apie Italijos mokesčių sistemos specifiką, įvairių fondų veiklą bei šalies biudžeto formavimą. Įgytos žinios bus panaudotos profesijos dalykų pamokose ir leis mokiniams nepasiklysti kitų šalių apskaitos labirintuose.

 

Darbo stebėjimo vizito metu lankėmės asociacijoje, kuri organizuoja privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus bei kitus (pagal įmonių poreikį) perkvalifikavimo ar kvalifikacijos kėlimo mokymus vadovams ir jų darbuotojams. Šią organizaciją finansuoja įvairūs fondai, sudaryti iš įmonių įnašų – kiekviena įmonė nuo savo pajamų tam tikrą procentą moka į fondą.

 

Patiko vizitas į Technikos mokyklą „Virginia WoolF“. Nuoširdūs mokyklos pedagogai supažindino su mokykloje ruošiamomis profesijomis, bendrojo ugdymo dalykų integravimu į profesinio mokymo programas, tęstinio profesinio mokymo bei mokinių pameistrystės mokymo formų organizavimo tvarka. Šioje mokykloje viena iš rengiamų profesijų yra siuvimas ir mados dizainas. Mokyklos vadovė papasakojo, kad šios specialybės profesijos mokytojai pirmiausia stebi mokinius ir klauso, o tada tik orientuoja, pataria, paremia, palengvina, provokuoja, klausinėja (o ne duoda atsakymus), paskatina, tampa instruktoriais… Mokiniai labai atviri, noriai dalijosi mintimis apie mokymosi sunkumus, džiaugėsi galėdami dalyvauti madų konkursuose, siūti rūbus profesionaliems teatrų pasirodymams. Žavėjomės mokyklos materialine baze, parengta mokymo metodine medžiaga, mokinių pasiūtų rūbų kolekcijomis.

 

Darbo stebėjimo vizito Italijoje metu patobulinome savo profesines / edukacines kompetencijas, kurios bus labai reikalingos rengiant naujas mokymo programas bei mokomąją medžiagą, patobulinome užsienio kalbos žinias, bet svarbiausia tai, kad pasidalijome patirtimi su kolegomis, nuoširdžiai bendravome aptardami svarbius mokinių motyvavimo, mokyklų kaitos klausimus.

 

Iš vizito Italijoje grįžome kupinos ryžto įgytą patirtį pritaikyti savo pedagoginio darbo praktinėje veikloje, nes, kaip yra sakęs Danielis Reyesas: „Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų, ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitų“.

 

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.