Dalijamės patirtimi su kolegomis iš Estijos

Lapkričio 14–18 dienomis Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje lankėsi Talino Paaskula mokyklos mokytojų komanda. Svečių vizitas vyko įgyvendinat „Nordplus Junior” programos projektą „On Our Way to Creative and Project-Based Learning“, kurio tikslas – gerinti pradinio ugdymo programų įgyvendinimą, mažinant atotrūkį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo – pasitelkiant užsienio šalių patirtį ir asmeninę praktiką. Susitikimų su Senamiesčio pradinės mokyklos vadovais ir mokytojomis metu kolegės iš Estijos susipažino su mūsų mokyklos kontekstinio-patirtinio ugdymo kryptimis, Kūrybinio mąstymo ir inžinerinio ugdymo programa įgyvendinama mokinių projektinėse veiklose, aktyvios mokyklos veiklomis vykdant 3Q programą.

 

Vizito metu įvairiose klasėse stebėtose pamokose ir veiklose mokykloje, Alytaus miesto kraštotyros muziejuje bei mokyklos mokinių aktyvo susirinkime svečiai pastebėjo mūsų mokinių smalsumą, ugdomą saviraišką, kūrybiškumą.

 

Jau paskutinėmis lapkričio dienomis įvyko atsakomasis Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos pedagogų komandos vizitas į Estiją susipažinti su Talino Paaskula mokyklos veikla, patirtimis siekiant gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, patirtinio ugdymo organizavimo kryptimis. Veiklų stebėsenos, susitikimų su Talino mokyklos direktore Leena Saag ir mokyklos pedagogais metu buvo aptariami Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai bei skirtumai, kalbama apie kolegų praktikas, veikos būdus siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Paaskula mokykloje stebėtose veiklose bei pamokose pedagogai susipažino su mokykloje taikoma socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa VEPA, mokinių pasiekimų vertinimo ir fiksavimo būdais. Diskusijų metu buvo aptartas mokinių šeimų įsitraukimas į ugdymo veiklas, lankantis neformaliojo švietimo veiklose sudomino ir suintrigavo mokyklos sprendimas mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui skirti ilgąją pertrauką tarp pamokų 2–4 klasėse. Mokyklos komandos parsivežtos įžvalgos ir mokytojų bendradarbiavimo veikla sudarys galimybes pritaikyti gerąsias kolegų patirtis siekiant suasmeninti kiekvieno vaiko mokymąsi, tobulinti neformaliojo švietimo organizavimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.