Dailės mokytojų konferencija

Kupiškio r. Subačiaus gimnazijoje vyko dailės mokytojų respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Patirtis, pranašumai, problemos“, kurios iniciatorė esu aš, šios gimnazijos dailės mokytoja Genia Vaičikauskienė, ir mokyklos mokytojų saviraiškos metodinė grupė. Konferencijos tikslas – pasidalyti patirtimi, kaip įgyvendinama vidurinio ugdymo dailės programa ir meninis mokinių parengimas pradinėse klasėse, ugdoma kūrybiškumo kompetencija, reikalinga meninėje kūryboje ir kultūriniame gyvenime.

 

Kviečiant į konferenciją šalies dailės mokytojus, buvo pasiūlyta analizuoti temas, kuriose turėjo atsispindėti planuojamos dailės pamokos, neformaliojo švietimo užsiėmimų veikla, mokinių mokymo metodai, dalijimasis patirtimi apie kūrybines idėjas organizuojant projektus, renginius, skatino diskutuoti apie aktyvius mokymo metodus, ugdytinių kūrybiškumo ugdymą. Konferencijoje dalyvavo 26 įvairių šalies mokyklų dailės, neformaliojo ugdymo ir pradinių klasių pedagogai. Dalis mokytojų skaitė pranešimus, kiti pristatė stendinę medžiagą.

 

Per renginį pristatytuose pranešimuose buvo nagrinėjama tema „Šiuolaikinio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“. Šia Ugdymo plėtotės centro seminaro medžiaga ir savo patirtimi dalijosi Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos dailės mokytoja Jūratė Pranciliauskienė. Kupiškio menų mokyklos dailės skyriaus mokytojos Rimos Kalinkienės, Ritos Laskauskienės, Rimgailės Laskauskaitės pranešimuose buvo pateikti mokinių kūrybiniai darbai, pasižymintys technikų įvairove, originaliu menišku išpildymu. Savo darbe sėkmės kodą atradusi Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė išsamiai papasakojo apie kiaušinių marginimo būdus ir supažindino, kaip tai daroma praktiškai.

 

Pateikti du projektai „Medžiai“, kuriuos parengė pradinių klasių mokytojai iš skirtingų mokyklų, pademonstravo įvairovę tarp integruojamų dalykų pamokų. Šešis pranešimus pateikė bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų keramikos būrelių vadovai. Kaip organizuoti integruotas pamokas, parodė neformaliojo ugdymo mokytoja Vida Juškaitė iš Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos. Stebėjome keramikos pamokų su chemija, matematika, lietuvių kalba fragmentus. Kaip mokinius įtraukti į bendrą kūrybinį darbą, kuris papuoš Molėtų miestą, diskutavo Molėtų menų mokyklos dailės skyriaus mokytoja Lina Dieninė, pristatydama projektą „Laiškas Lietuvai“. Mokytojus žavėjo ir paruoštos mokinių keramikos darbų parodos iš Biržų mokyklų, Subačiaus gimnazijos jaunųjų keramikų darbai.

 

Renginio pabaigoje per konferencijos refleksiją priimti sprendimai, kad pedagogai drąsiai naudotų įvairius metodus ir netradicinių pamokų formatus, erdves, gauta informacija dalytųsi su savo kolegomis, plėtotų iniciatyvą siekiant tinkamiausių būdų meniškai, kūrybiškai asmenybei ugdyti. Gerai įvertintas konferencijos teorinis ir praktinis reikšmingumas, idėjų pritaikomumas praktikoje, išsakyti siūlymai dažniau naudoti menines edukacines erdves mokinių kūrybiškumui ugdyti.

 

Genia VAIČIKAUSKIENĖ

Dailės mokytoja ekspertė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.