COVID-19 tyrimams sveikatos ir švietimo srityse – beveik 3 mln. eurų

Moksliniams tyrimams, kurie padės spręsti COVID-19 pandemijos sukurtus iššūkius sveikatos bei švietimo ir ugdymo srityse, skiriama beveik 3 mln. eurų ES 2021–2027 m. laikotarpio lėšų, bus finansuojami 12 projektų. Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų trumpalaikių reikminių tyrimų, susijusių su COVID-19 sveikatos, socialinėje ir kitose srityse, konkurso rezultatus. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų siūlymus dėl tyrimų poreikių finansuojama 12 geriausiai ekspertų įvertintų projektų.

 

Finansavimas skiriamas 5 sveikatos srities projektams. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdys COVID-19 liga persirgusių asmenų psichologinės sveikatos ir neuropsichologinių rodiklių stebėseną. Nacionalinis vėžio institutas parengs sveikatos priežiūros paslaugų pandemijų atveju teikimo modelį onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams. Vilniaus universiteto mokslininkai analizuos virusų sklaidos kontrolės ir ekstremalių situacijų valdymo epidemijos sąlygomis sistemą vaistinėse.

 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų mokslininkai vykdys du projektus: kurs greitos COVID-19 viruso diagnostikos priemones panaudojant genų redagavimo technologijas ir COVID-19 valdymo pažangios terapijos metodais modelį.

 

Finansavimas skiriamas 7 švietimo ir ugdymo srities projektams. Vilniaus universitetas tirs mokymosi pasiekimus sąlygojančius ir psichosocialines rizikas mažinančius mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksnius. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkai analizuos, kokie veiksniai įgalina mokyklos bendruomenę dalyvauti mokymuisi palankios aplinkos kūrime siekiant mažinti socialinę atskirtį. VDU tyrėjai taip pat tirs mokinių patiriamus emocinius bei edukacinius sunkumus ir jų įveiką įtraukiojo ugdymo sąlygomis COVID-19 kontekste.

 

Kauno technologijos universiteto mokslininkai ieškos naudingų dirbtinio intelekto ir skaitmeninių technologijų panaudojimo sprendimų švietimo kokybei gerinti reaguojant į COVID-19. Klaipėdos universiteto tyrėjai atliks dirbtinio intelekto naudojimo mokyklose ir mokymosi analitikos plėtojimo scenarijų modernizuojant bendrąjį ugdymą analizę.

 

Vilniaus universiteto mokslininkų vykdomas tyrimas sieks identifikuoti matematinio samprotavimo ugdymo mokykloje prielaidas ir jį tobulinti. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrėjai gilinsis į įtraukiojo ugdymo ankstyvojoje vaikystėje problematiką ir vaikų elgesio valdymo modeliavimą,

 

Finansuojami tyrimai švietimo ir ugdymo srityje aktualūs rengiant ir įgyvendinant Vyriausybės veiksmų planuose numatytas priemones, kuriomis bus siekiama kompensuoti dėl COVID-19 pandemijos didelius emocinius ir socialinius praradimus patyrusioms mokinių grupėms, prisidės prie kokybiško ir įtraukaus švietimo bei mokymo principų diegimo ir įtvirtinimo visuose švietimo lygmenyse, ieškant moksliniais tyrimais ir įrodymais pagrįstų sprendimų dėl dirbtinio intelekto, skaitmenizavimo ir technologijų integravimo į ugdymo procesą, užtikrinant mokslinių tyrimų rezultatų tvarų ir veiksmingą taikymą rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes plėtros programas.

 

ŠMSM inf

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.