Čiurlionio takais…

Ilona Mikalainienė
,
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė

„Kuo plačiau sparnus išskleis, kuo didesnį ratą apsuks, tuo bus laimingesnis žmogus.“ Šie žymiojo lietuvių menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žodžiai aiškiai iliustruoja pagrindinį vaikų ugdymo institucijos tikslą – užauginti laimingą žmogų. Laimingas – tai smalsus, pasitikintis, atviras, sutariantis su savimi ir aplinkiniais, gebantis išreikšti jausmus ir poreikius. Šias savybes mažiesiems padeda ugdytis įvairios veiklos, renginiai, projektai arba tiesiog buvimas kartu. Tai skatina domėtis pasauliu, ieškoti ir rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

 

Rugsėjo ir spalio mėnesiais Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ buvo įgyvendinamas kūrybinis-socialinis projektas „Čiurlionio takais“. Projekto tikslas – supažindinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes su unikalaus talento lietuvių menininku Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, lavinti vaikų meninį skonį, smalsumą, kūrybiškumą bei estetinį suvokimą; plėsti akiratį, puoselėti bendruomeniškumą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Dalyvauti projekte pasiūlėme visoms rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Žiūrėdami pateiktą vaizdo medžiagą, projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su įdomiu dailininko gyvenimu, žinomiausiais muzikos bei dailės kūriniais. Susipažinome su tokiais menininko darbais kaip: „Miške“, „Jūra“, „Pasaulio sutvėrimas“, „Žinia“, „Bičiulystė“ ir kitais.

Muzikos klausymasis, nuostabių paveikslų paslaptingumas įkvėpė vaikus ir suaugusius išbandyti savo jėgas tapyboje. Visiems buvo siūloma kurti be jokių ribų arba pamėginti atkartoti Čiurlionio darbus. Nepaprastai nustebino vaikų užsidegimas piešti tai, ką jautė tuo momentu, kai niekas „nespraudė į rėmus“. Buvo malonu stebėti teptukų „šokius“ skambant muzikai. Keičiantis garsų ritmui ir įtampai, piešimo įrankiai vaikų rankose judėjo tarsi dirigento batuta grojant orkestrui. Suaugusieji taip pat savyje atrado užslėptų kūrybinių talentų. Visi patyrėme gerų emocijų, parodėme gebėjimus, o Kybartų „Kregždutės“ erdvės virto gražių dailės kūrinių galerija, ten kiekvienas galėjo pasigėrėti savo ir socialinių partnerių darbais.

 

Galbūt ne visi mažieji ugdytiniai įsidėmėjo žymiausių muzikos kūrinių ar paveikslų pavadinimus, tačiau jų grožis ir unikalumas tikrai palietė visus. Tikime, jog ateityje, iš giliausių vaiko pasąmonės kertelių, iškils matyti ir girdėti vaizdiniai. Viliamės, jog Čiurlionio paveikslas „Bičiulystė“ aktualus, reikšmingas ir įsimintinas tiek mažiems, tiek dideliems. Nes Bičiulystės šiame projekte jautėme gausiai…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.