Čiurlionio spalvų simfonija Vilniui

„Norėčiau sudėti simfoniją iš bangų ošimo, iš šimtametės girios paslaptingos kalbos, iš žvaigždžių mirksėjimo, iš mūsų dainelių ir mano bekraščio ilgesio.“ M. K. Čiurlionis

 

Lietuvių tautos istorijoje, kultūriniame jos palikime ypač svarbią vietą užima lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jis priskiriamas prie abstrakčiosios tapybos pradininkų. M. K. Čiurlionis iškristalizavo ne spalvinį, bet daugiau grafinį-erdvinį abstrahavimo būdą ir pateikė vieną įdomiausių muzikos principų taikymo tapyboje galimybių. Šiuo požiūriu jis priklauso ratui menininkų, dalyvavusių XX a. pradžios dailės avangardiniuose procesuose, kurie vedė abstrakčiosios tapybos link. Ugdydami jaunąją kartą mažai dėmesio skiriame pažinčiai su kompozitoriaus kūryba. Puoselėjant ir ugdant vaikų skonį, estetinį suvokimą, nuojautą ir nuovoką būtina nuo mažų dienų į ugdymo turinį įtraukti reikšmingą, originalią ir harmoningą M. K. Čiurlionio kūrybą.

 

Smagu, kad, nors ir trumpai, M. K. Čiurlionis gyveno mieste, kuris švenčia septynių šimtų metų jubiliejų. M. K. Čiurlionis čia paliko gilų pėdsaką, jo vardu mūsų mieste yra įkurta menų mokykla. Tas miestas Vilnius. Laimono Briedžio žodžiais, yra vienas Vilnius – Vilnius, atsiveriantis akimis, ausimis, nosiai ir kitiems pojūčiams. Visas pasaulis sutaria, kad šis Vilnius yra vienas gražiausių Europos miestų. Kaip miestas, jis pernelyg daug prisikentėjo, bet jo kančios taip glaudžiai susipynusios su žmonių kančiomis, kad imi galvoti apie jį kaip apie asmenį, jaučiantį, žmogiškai tvirtą.

Yra ir kitoks Vilnius – pavienio žmogaus Vilnius, jį susikuri pats sau. Kiekvienas iš mūsų savo mintimis, darbais, žodžiais atraskime savąjį Vilnių. Miestą, kuriam galėtume padovanoti originalią dovaną. Džiuginkime savo miestą, sužadindami vaikų norą domėtis tautos istorija, kultūra ir menu, klausydami, stebėdami ir susipažindami su žymiausio Lietuvos menininko, kompozitoriaus, dailininko, chorų dirigento, literato kūriniais. Sukurkime Čiurlionio spalvų simfoniją Vilniui.

Siekdamos, kad vaikai tapydami išbandytų naujas meninės raiškos formas, puoselėdamos prigimtinį vaiko kūrybiškumą, formuodamos estetinį suvokimą ir grožio sampratą, Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos inicijavo ir vykdė dviejų tipų projektus: „Čiurlionio spalvų simfonija“ ir „Čiurlionio spalvų simfonija Vilniui“. Projektai skirti prisiminti M. K. Čiurlionio muziką, akcentuoti kūrybinių darbų spalvas, formas ir sukurti Čiurlionio spalvų simfoniją kaip dovaną Vilniaus miesto gimtadieniui. Skatinti bendradarbiavimo tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų plėtrą.

 

VAIKŲ DARBAI

 

Respublikiniame projekte kvietėme dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinius ir pedagogus. Šio projekto tikslas – puoselėti prigimtinį vaiko kūrybiškumą, lavinti fantaziją, formuoti estetinį suvokimą ir grožio sampratą. Rengdamos projektą siekėme įgyvendinti keliamus uždavinius: skatinti domėjimąsi dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio muzika ir paveikslais, lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją klausant M. K. Čiurlionio muzikos, skatinti aktyviai įsitraukti šalies darželių ugdytinius ir pedagogus, taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas, kuriant paveikslą „Čiurlionio spalvų simfonija“. Norime pasidžiaugti, kad į šiuos projektus aktyviai įsitraukė ne tik šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, bet ir mūsų darželio bendruomenė. Iš projektų dalyvių kūrybos sudėliojome „simfoniją iš bangų ošimo, iš šimtametės girios paslaptingos kalbos, iš žvaigždžių mirksėjimo, dainelių“… („Čiurlionio spalvų simfonija“).

 

Džiugu, kad sugebėjome įgyvendinti projekto keliamus tikslus ir uždavinius. Smagu, kad projektas, kaip ugdymo metodas, skatina ugdytinius ieškoti, atrasti, pažinti, augti pilietiškumo pamatams. Tad ugdyti ir puoselėti vaikų patriotinius jausmus, pagarbą savo šalies sostinei ir jos istorijai reikia kasdienine savo veikla ir darbais.

Mes, projektų organizatorės, dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą. Tikimės, kad šie projektai bus tik tolesnio vaikų domėjimosi M. K. Čiurlionio spalvų palete pradžia, kuriant Čiurlionio spalvų simfoniją Vilniui.

 

Šaltiniai: Laimonas Briedis Vilnius savas ir svetimas 2019 m.

https://ciurlionis.eu/lt/

 

Sigita Žusinienė

Vilniaus l.-d. „Gabijėlė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Marytė Balčiuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Simona Šatkuvienė

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Rasa Zorubienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.