Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas pagal „Erasmus+“ programą

Spalio 27 d. – lapkričio 2 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų komanda, įgyvendindama „Erasmus+“ projekto „Integrating innovation and ICT tools to school curriculum“ antrąją dalį, tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas CEKDEV International Education Development Academy Turkijoje. Projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę ir tobulinti mokytojų informacinių technologijų valdymo gebėjimus bendradarbiaujant su kitų Europos šalių mokytojais.

 

Programa „Erasmus+“ siekiama kurti inovatyvius rezultatus drauge su tarptautiniais partneriais įgyvendinant bendras iniciatyvas, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi. Taip pat stiprinama organizacijų veiklos kokybė, dalyvių gebėjimas dirbti tarptautiniu mastu, siekiama modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas.

Mokymų metu mokytojai kartu su kolegomis iš Latvijos ir Lietuvos praktiškai išbandė „Web 2.0“ ir programuoti skirtus įrankius: „Padlet“, „Code“, „Scratch“, „Canva“, „Cram“, „Voki“ ir kt. Naudodamiesi jais, mokytojai kūrė užduotis mokinių kritiniam mąstymui, problemų sprendimui, atidumui ir komandiniam darbui ugdyti, testus, apklausas, generavo QR kodus ir išbandė kitus įtraukius ir inovatyvius mokymo(si) metodus mokinių motyvacijai, įtraukčiai ir pažangai didinti. Taip pat susipažino su programavimo pagrindais, komandinio darbo su mokytojais iš Latvijos metu tobulino bendradarbiavimo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžius ir pagilino žinias apie internetinį saugumą.

 

Per projektą mokytojai tobulino ne tik dalykines, bet ir tarpkultūrinę kompetenciją, lankydami Turkijos architektūros paminklus, muziejus, parkus ir kitas įžymias vietas, susipažino su turkų nacionaline virtuve.

Po pažymėjimų įteikimo buvo aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės.

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos komanda

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.