Bibliotekoje baigtas vykdyti tarptautinis projektas

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais iš Jelgavos miesto bibliotekos (Latvija) ir Liepojos centrinės mokslinės bibliotekos (Latvija) sėkmingai įgyvendino 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione“ (angl. Development of Innovative Library Solutions for Different Generations in the Border Region), finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.

 

Projekto tikslas – gerinti bibliotekų viešųjų paslaugų veiksmingumą ir skatinti į klientus orientuotą požiūrį, atsižvelgiant į įvairaus amžiaus lankytojų, gyvenančių arba besilankančių projekto teritorijoje, skirtingus poreikius.

Per projektą buvo siekiama gerinti bibliotekų veiksmingumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų ir jaunimo susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

 

Naujos bibliotekos paslaugos

 

Per projektą pristatyti nauji paslaugų sprendimai – Jelgavos ir Liepojos viešosiose bibliotekose įdiegtos savitarnos aptarnavimo sistemos, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įkurtas Užsienio kalbų mokymosi centras (su galimybe savarankiškai mokytis 7 kalbų) ir interaktyvi Šeimų erdvė, bibliotekose vykdytos skirtingoms kartoms vienyti skirtos programos „Mokytis vieniems iš kitų“ ir „Šeimos sąveikauja ir mokosi“. Per projektą skatinamas naujas požiūris į skirtingų kartų bibliotekos lankytojus ir jų tarpusavio ryšius, per savitarnos paslaugas pagerintas bibliotekos teikiamų paslaugų veiksmingumas, įdiegti inovatyvūs sprendimai ir užmegztas glaudesnis tarpvalstybinis bibliotekų bendradarbiavimas.

Netradiciniai užsienio kalbų mokymai

 

Įkūrus naujas erdves bibliotekoje, jos lankytojams atsirado daugiau veiklų. Siekiant padidinti bibliotekininkų, pedagogų darbo veiksmingumą, per projektą su Užsienio kalbų mokymosi centro galimybėmis susipažinti buvo kviečiami pedagogai ir bibliotekininkai (iš viso mokymuose dalyvavo 155 mokytojai ir 30 bibliotekininkų). Taip pat skatinant platesnį visuomenės naudojimąsi bibliotekos paslaugomis buvo vykdomos programos „Mokomės vieni iš kitų“ ir „Šeimos sąveikauja ir mokosi“, per kurias į Užsienio kalbų mokymosi centrą išbandyti savarankišką užsienio kalbų mokymosi programą buvo kviečiamos šeimos ir senjorai (mokymuose iš viso apsilankė beveik 100 šeimų ir per 50 senjorų). Skatinant didesnį skirtingų kartų žmonių bendravimą, per programą „Mokomės vieni iš kitų“ talkino „žinių ambasadorės“ iš Šiaulių valstybinės kolegijos. Savanorių tikslas buvo paaiškinti senjorams apie paslaugas, kurias galima naudoti, kaip ir kokiomis priemonėmis bendrauti interneto erdvėje. Susirinkusiems senjorams bibliotekos savanorė iš Ukrainos Anna Kidalova pristatė užsienio kalbų mokymosi programą „EuroTalk Interactive“ ir atskleidė naudingų patarimų, kaip lengviau mokytis kalbų, kokia yra geriausia mokytis skirta aplinka ir kaip teisingai pasirinkti mokymosi lygį.

Turiningas šeimos laikas bibliotekoje

 

Šeimos su vaikais dažnai pasirenka biblioteką kaip vietą, atitinkančią jų poreikius, kur galima kartu leisti prasmingą ir smagų laisvalaikį. Tam svarbu sukurti tinkamą aplinką ir veiklas, motyvuojančias šeimas susiburti bibliotekoje. Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įkurta Šeimų erdvė, kurioje gausu naujausių technologijų (interaktyvūs stalai, interaktyvios grindys, šviečiantys stiklo molbertai ir smėlio staliukai, 3D filmų sistema, „Xbox“ konsolė, robotika, 3D spausdintuvas, interaktyvaus žaidimo stendas ir įvairūs stalo žaidimai), suteikia galimybę šeimos nariams leisti laiką kartu ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių. Programos „Šeimos sąveikauja ir mokosi“ tikslas – skatinti aktyvų ir prasmingą šeimos laisvalaikį kartu, tad bibliotekoje buvo surengtos „Šeimų žaidynės“, kuriose šeimos išbandė žinias gamtos mokslų, literatūros, kalbų ir kitose srityse. Žaidynės organizuotos dviem etapais: vietiniu ir tarptautiniu. Pastarosiose, baigiamosiose žaidynėse, dalyvavo šeimos ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Jelgavos bei Liepojos miestų. „Šeimų žaidynėse“ šeimos galėjo smagiai praleisti laiką kartu kaip viena komanda, buvo skatinamas tarpvalstybinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Taip pat per projektą tris kartus buvo suorganizuotas renginys „Šeimos diena bibliotekoje“, kur dalyviai išbandė naujas bibliotekos paslaugas, žaidė žaidimus su personažais, klausėsi dainelių, dekoravo veidukus, pasinėrė į pasakų kūrimo dirbtuves ir smagiai leido laiką kartu.

 

Projekto veiklos pristatytos ir už bibliotekos ribų – Šiaulių miesto viešosiose erdvėse suorganizuoti trys renginiai „Biblioteka išeina į miestą“, kuriuose visuomenė galėjo susipažinti su vykdomo projekto veiklomis: galimybe savarankiškai mokytis net 7 užsienio kalbų Užsienio kalbų mokymosi centre ir išbandyti Šeimų erdvėje esančius šviečiančius molbertus, smėlio staliukus. Lankytojai žavėjosi naujomis veiklomis ir žadėjo būtinai apsilankyti bibliotekoje.

 

Dalijimasis gerąja patirtimi

 

Prieš įdiegiant inovacinius sprendimus bibliotekoje, tarptautinė projekto komanda analizavo kitų bibliotekų patirtį, vyko į apsikeitimo patirtimi keliones. Telšiuose bibliotekininkai susipažino su savarankiško kalbų mokymosi įrankiais, savitarnos sistemomis ir kitomis technologijomis. Neįkainojama buvo tarptautinė patirtis Helsinkio (Suomija) ir Paryžiaus (Prancūzija) bibliotekose – šių šalių įstaigos siūlo įvairias inovacines, į įvairaus amžiaus grupių lankytojus orientuotas paslaugas, puikią aplinką asmeniniam bibliotekos lankytojų tobulėjimui. Bendradarbiaujant su projekto partneriais, kiekvienoje partnerių bibliotekoje buvo organizuojami apsikeitimo patirtimi seminarai, per kuriuos pristatytos bibliotekų veiklos, vykdyti projektai, inovaciniai sprendimai. Taip pat buvo vykdomi patirties dalijimosi mokymai Jelgavos ir Liepojos viešosiose bibliotekose, per juos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai pristatė neįprastą veiklą – užsienio kalbų mokymąsi kuriant komiksus. Tuo metu Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotas patirties pasidalijimo seminaras mokytojams, bibliotekininkams ir kitiems aktyviems visuomenės nariams apie inovacinių sprendimų ir paslaugų plėtrą viešosiose bibliotekose. Baigiamojoje projekto konferencijoje, vykusioje Jelgavos miesto bibliotekoje, projekto partnerės pristatė įvykdytus darbus, sėkmingai pasiektus rezultatus. Tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis gerąja patirtimi leido pasisemti naujų idėjų iš partnerių ir greičiau pasiekti gerų rezultatų. Sėkminga patirtis diegiant inovatyvius bibliotekų sprendimus skirtingoms kartoms yra aprašyta per projektą parengtame elektroniniame leidinyje – strateginėse gairėse.

Sėkmingi projekto rezultatai

 

Įkurtos naujos erdvės suteikė galimybę biblioteką atrasti iš naujo. Užsienio kalbų mokymosi centre nuolat pradėjo lankytis ne tik Šiaulių, bet ir aplinkinių rajonų mokinių grupės, norinčios išbandyti netradicines inovatyvias užsienio kalbos pamokas. Centrą ypač pamėgo ir dažnai jame lankosi senjorai. Daugelis jų taip pat atsiveda draugų, bendraminčių ir džiaugiasi galimybe kasdien nemokamai tobulinti užsienio kalbos žinias. Pirmą kartą apsilankiusieji Užsienio kalbų mokymosi centre mielai sugrįžta ir tampa nuolatiniais lankytojais. Ateityje mokytis užsienio kalbų planuojama kviesti ir įmonių kolektyvus, įvairių asociacijų atstovus, didinti sklaidą regione ir interneto erdvėje. Labai populiarios ir Šeimų erdvėje vykdomos veiklos: čia smagiai pramogauja ir lavina kūrybiškumą mokiniai, darželinukai ir šeimos. Jau dabar matomi rezultatai – įdiegus novatoriškas, į lankytoją orientuotas paslaugas ir modernias technologijas, bibliotekoje itin padaugėjo lankytojų. Veiklos čia randa visa bendruomenė: vaikai mielai po pamokų renkasi laisvalaikį leisti Šeimų erdvėje, o suaugusieji po darbų lankosi Užsienio kalbų mokymosi centre.

 

Projektą įgyvendino Jelgavos miesto biblioteka, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka ir Liepojos centrinė mokslinė biblioteka. Visas projekto biudžetas – 585 262,94 Eur, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 497 473,48 Eur. Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos apie programą www.latlit.eu.

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.