Bežodės knygelės kūrimas

Odeta Sakalauskienė, Silva Duobienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikai kartu su mokytojomis 2021–2022 mokslo metais vykdo ilgalaikį projektą „Kuo puiki kiekviena mūsų diena su knyga?‘, todėl viena iš projekto veiklų buvo kurti „Bežodes knygeles“. Šio projekto tikslas – „skaityti“ bežodes paveikslėlių knygas. Bežodė knyga – tokia, kurioje galima rasti tik paveikslėlius.

 

Vaikai, kurdami pasakojimus pagal sukurtą paveikslėlių knygą, turi galimybę laisvai interpretuoti, kurti išskirtinę istoriją, būti originalūs. Vaikai skatinami pastebėti skirtingus dalykus, apibūdinti detales, vartoti įvairesnius, rečiau sutinkamus ar vartojamus žodžius. Kuriant bežodę knygą ir pasakojimą pagal ją, suaktyvėja vaiko vaizduotė, kūrybingumas, atsiskleidžia išgyvenimai, mintys, pomėgiai.

 

Bežodes knygeles vaikai kartu su tėveliais sausio–vasario mėnesiais kūrė namuose. Tėveliams pristatėme kokias meninės raiškos, IT ir kitas priemones galėtų naudoti kurdami knygas. Prie šio projekto tėveliai prisidėjo savo kūrybiškumu ir išmone. Jie savo individualiose bežodėse knygelėse „apgyvendino“ pasirinktus veikėjus, pasirinko knygos bendraautorių.

 

Sukurtas knygeles grupėje kartu su vaikais aptarėme, diskutavome, susitarėme, kaip jie jas pristatys. Vaikai aiškiai, nuosekliai pasakojo apie tai, kas pavaizduota bežodės knygos puslapiuose, kalbėdami pagal bežodės knygos paveikslėlius atsakė į klausimus, papildė istoriją smulkmenomis, diskutavo, kalbėjosi apie sukurtas knygas su draugais. Vėliau darželio galerijoje surengėme šių žaismingų knygelių parodą visai bendruomenei.

 

Manome, kad po šių knygų pristatymo vaikai suprato, kad visos emocijos yra svarbios ir reikalingos, ir kiekvieno kuriamose knygose jos gali būti skirtingos, vaikas „skaitydamas“ pasirinko tinkamą emociją, svarstė, kaip savo kuriama knyga galima suteikti džiaugsmo sau ir kitiems, kurdami savo bežodę knygą jautėsi laisvai, išradingai, kūrybiškai, vaidino, improvizavo savo knygų siužetus, jautėsi svarbūs, reikalingi grupės nariai, nes jie pristatė būtent savo kurtą knygelę.

 

Tikime, kad mūsų gražia idėja paskatinsime ir kitus kurti bežodes knygas ir kartu su vaikais pajusti šių knygelių skaitymo džiaugsmą.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.