Beveik 300 mokinių iš Lietuvos profesinių mokyklų įgijo praktinių įgūdžių TECHIN sektoriniuose centruose

Vilniaus technologijų ir inžinerijos profesinio mokymo centre (TECHIN) lapkritį sėkmingai užbaigti du projektai, kurių metu mokiniai iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų turėjo galimybę tobulinti profesinius įgūdžius savaitės trukmės mokymuose. 2021 m. pavasarį startavusių projektinių veiklų metu TECHIN įsikūrusiuose Energetikos ir Inžinerinės pramonės sektoriniuose centruose per pusantrų metų buvo apmokyti 278 mokiniai.

 

Besikeičianti šalies ūkio struktūra, pramonės sektoriaus įmonėse diegiami inovatyvūs technologiniai procesai, tapo pagrindu šiems projektams inicijuoti. „Profesinio mokymo įstaigos, rengdamos asmenis pagal profesinio mokymo programas, siekia jiems suteikti darbo rinkai aktualias kompetencijas ir įgūdžius, tačiau ne visos įstaigos turi tinkamą, šių dienų inžinerinės pramonės ir energetikos sektorių poreikius tenkinančias mokymų bazes“, – sako TECHIN Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova.

rptnb

Siekdami mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti reikiamus praktinius įgūdžius inžinerinės pramonės ir energetikos srityse, TECHIN su partneriais iš įvairių Lietuvos miestų inicijavo Europos socialinio fondo finansuojamus projektus ir jų metu būsimiems inžinerijos ir energetikos specialistams suteikė naujų praktinių įgūdžių.

 

Inžinerinės pramonės sektoriniame praktiniame mokymo centre mokėsi 179 mokiniai iš Vilniaus agroekologijos mokymo centro, Jonavos politechnikos mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Zarasų profesinės mokyklos bei  Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos. Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre praktinius įgūdžius įgijo 99 mokiniai iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir Vilniaus statybininkų rengimo centro.

 

Numatytos veiklos vyko pagal projektus:„Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre“ (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015) ir „Praktinių įgūdžių įgijimas energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre“ (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0017). Vykdomi projektai prisidėjo prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

 

Vilniaus technologijų ir inžinerijos profesinio mokymo centro (TECHIN) inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.