Bendruomeniškumas – didžiausia vertybė

Danutė Kriščiūnienė
,
PKNPM direktorė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) iškilmingai paminėta Šeimos diena. Atkreiptas dėmesys į tai, kad vaikų raidai labai svarbu, jog juos augintų abu tėvai – motina ir tėvas. Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) sprendimu Šeimos diena minima nuo 1994 m. JTO iniciatyvai pritaria ir Tarptautinė Kolpingo draugija. Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą ji užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi.

 

PKNPM mokiniai kartu su Panevėžio moksleivių namų šokių studija „Selevy“, vadovaujami muzikos ritmikos mokytojos metodininkės Reginos Liutkevičienės, padovanojo tėveliams nuostabų šokį. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Laimute Beinarauskiene mokiniai rašė rašinėlius, o su dailės mokytoja metodininke Aušra Lazdauskiene – piešė portretus. Aštuntokė Miglė Tamonytė žodine kalba, o dešimtokai Sonata Grincevičiūtė ir Karolis Janikūnas lietuvių gestų kalba deklamavo eilėraščius. Juos paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė ir lietuvių gestų kalbos mokytojas Vilius Glušokas. Buvo priminta, kad mokyklos valgyklos salėje iki birželio 26 d. veiks mokyklos bendruomenės narių rankomis nertų servetėlių paroda, skirta Šeimos metams Amoris Laetitia („Meilės džiaugsmas“) paminėti, paskelbtiems popiežiaus Pranciškaus.

 

Antroji šventės dalis buvo skirta gerbiamiems rėmėjams, padėjusiems mokyklai įsigyti labai reikalingą transporto priemonę mokiniams vežioti – devynių vietų naują mikroautobusą „Toyota Proace Verso“: fondui iš Vokietijos „Ein Herz für Kinder“ („Širdelė vaikams“), AB „Panevėžio energija“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Auresa“, UAB „Amberpasta“, UAB „Autosmilga“, gerb. Rimantui Maldūnui, UAB JE Sports Baltic, mokyklos bendruomenei už paaukotus GPM 2 procentus. Reikia pasidžiaugti, kad šventėje dalyvavo ir mokyklos bendruomenę pasveikino garbūs svečiai: Panevėžio miesto tarybos narė, Švietimo, mokslo ir jaunimo komiteto pirmininkė Loreta Masiliūnienė, miesto tarybos narys Aleksas Varna, UAB „Auresa“ generalinis direktorius Marius Goštautas, pardavimų vadybininkė Kristina Šipelytė, AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius Egidijus Urbonas, UAB „Autosmilga“ generalinis direktorius Vidmantas Bajoras. Visiems rėmėjams buvo įteiktos padėkos, o mokiniai dovanojo smagų šokį. Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko ir mano, mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, padėkos buvo įteiktos fondo iš Vokietijos „Ein Herz für Kinder“ projekto vadovei Melanie Marsian ir vadovei Monikai Fendt, savanoriui iš Lietuvos, gyvenančiam Vokietijoje, Nerijui Skorkai, PKNPM direktorės pavaduotojai ugdymui Linai Bartnykienei.

 

Lauke prie naujo automobilio šeštokai Edvardas Jakubauskas, Ignas Šilaika, Airidas Gecas ir Lukas Jakštas laukė svečių ištempę juostelę, kurią vėliau ir perkirpo mokyklos mažieji – ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai – kartu su rėmėjais, svečiais ir mokyklos administracija. Visiems, o ypač vaikams, buvo smalsu apžiūrėti automobilio vidų, pasukioti vairą, pasėdėti. Akcentuota, kad bendruomeniškumas – tai didžiausia vertybė ir bendruomenės galia. Tik suvienijus didžius tikslus, pastangas ir beribį rėmėjų geranoriškumą – pasiektas puikus rezultatas!

 

Trečioji renginio dalis buvo skirta mokyklos bendruomenei ir svečiams supažindinti su naujai įkurtomis mokyklos edukacinėmis erdvėmis. Pasidžiaugta, kad įkurta Žinių, kūrybos ir poilsio erdvė leidžia organizuoti ugdymo procesą gryname ore, paįvairina mokymąsi, padeda stiprinti mokinių sveikatą, ugdytiniai ilsėdamiesi jaučia emocinį džiaugsmą ir atsipalaidavimą. Ugdytiniai įgyja gamtamokslinių kompetencijų, atlikdami tiriamuosius darbus ir stebėjimus, patiria tyrinėjimo džiaugsmą. Gamtamokslinės erdvės sukūrimo tikslas – kurti mokinių pasaulėvaizdį, plėtoti jų vertybines nuostatas, ugdyti pagarbą gyvajai ir negyvajai gamtai, atsakomybę už jos išsaugojimą ir racionalų išteklių naudojimą. Naujai įkurta erdvė padeda skatinti mokinių iniciatyvumą, veiklumą, kūrybiškumą, atvirumą kaitai. Įkurta nauja keletą edukacinių erdvių sujungianti erdvė – Gyvoji gamta, kurioje mokiniai supažindinami su augalų ir vabzdžių įvairove, diegiamas supratimas apie ekologiškas daržoves, vaisius ir prieskonines žoleles. Patyriminiu būdu ir taikant STEAM metodiką mokiniai mokosi bendrųjų gebėjimų: komunikacinių, pažintinių, darbo ir veiklos.

 

Dar įkurtas Asmenybių parkas ir kalbų klasė. Erdvėje ugdomas patriotizmas, skatinant domėjimąsi gimtosios šalies iškiliomis asmenybėmis, formuojant suvokimą, kaip kuriami valstybės pagrindai. Kalbų klasėje sudarytos sąlygos organizuoti integruotas lietuvių, lietuvių gestų ir anglų kalbų pamokas lauko erdvėje. Sveikatingumo erdvėje įrengtas Kneipo takas. Ši erdvė padeda siekti fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, atveria galimybę pažinti save, patirti judėjimo keliamą džiaugsmą, kuria prielaidas saviraiškai. Tikslas – tenkinti natūralų poreikį judėti, lavinti motoriką ir kūno laikyseną, siekti judesių kultūros ir grožio, asmens individualumo ir savarankiškumo.

 

Visiems mokyklos bendruomenės nariams padėkojau už neįkainojamą dovaną – bendruomeniškumą. Išreiškiau dėkingumą 2018 m. panevėžiečiui, ilgamečiam mokyklos savanoriui Gintautui Šimkui ir įteikiau padėką. Taip pat padėkomis už nuoširdų darbą, kuriant edukacines erdves, apdovanoti mokinių tėveliai: Andrius Kudirka, Selvatore Di Fazio, Židrūnas Urbonavičius, Robertas Tančikas. Išreiškiau padėką Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Panevėžio skyriui už savanorišką veiklą, gražinant mokyklos aplinką, savanoriams Dariui Bartnykui, bitininkui Žygimantui Jankevičiui, restauratorei Jurgitai Stankaitytei, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vertėjoms. Pabrėžiau, kad, tik susitelkus visai bendruomenei ir nuolat talkinant savanoriams, galima pasiekti stulbinamų rezultatų visose srityse. Savanoriai nebūtinai turi laiko, jie turi širdį. Pasidžiaugiau, kad mokykla dalyvavo edukacinių erdvių 2022 m. konkurse savivaldybės lygmeniu ir buvo įvertinta kaip geriausiai edukacines erdves kurianti ir jas kūrybiškai ugdymo(si) procese naudojanti mokykla Panevėžio miesto savivaldybėje.

 

Renginį vainikavo vaikus džiuginantys saldumynai, bendri pietūs lauke prie ugniavietės, draugiškas bendravimas, pokalbiai apie naujų edukacinių erdvių kūrimą, ateities planai…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.