Bendruomenė, kurioje stiprinamos šaknys ir auginami sparnai

Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ 45-ąjį gimtadienį pasitinka sutelkęs 116 vaikų, 29 darbuotojus, iš kurių – 15 pedagogų, bei aktyvią ir geranorišką tėvų / globėjų bendruomenę.

Iš istorijos

 

Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ savo veiklą skaičiuoja nuo 1973 m. liepos 1 d. Lygiai prieš 45-erius metus apie 300 įvairaus amžiaus vaikučių pasklido po naujo darželio grupes. 280 vietų tipiniame lopšelyje-darželyje buvo 12 grupių: 4 lopšelio ir 8 darželio. Jauniausi vaikučiai – vienerių metų. Pirmoji darželio vedėja Janina Kiškienė tada subūrė jauną, darbštų kolektyvą.

Išbandymai

 

Mažėjo lankančių vaikų skaičius. Viename darželio korpuse įsikūrė ir iki šiol veikia Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių skyrius. 1992 m. gruodžio mėnesį į laisvas „Berželio“ patalpas buvo perkelti uždaryto lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikai ir darbuotojos, jungiamos grupės, atleidžiami darbuotojai. Iš abiejų sujungtų darželių liko tik 3 grupės. Vėliau, pradėjus augti vaikų skaičiui, grupės vėl atidarytos.

Vaikų ugdymo(si) kryptys

 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. įstaigai vadovauja direktorė Irena Daubarienė, jos iniciatyva per pastaruosius metus išsigryninta Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ ugdymo kryptis – ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką. Visa tai įgyvendinama per: netradicines edukacines erdves (lauko klasę, vaistažolių lovelius, daržą, pievą, edukacines-pažintines saleles, vidaus edukacinę klasę, 100-mečio galeriją), sukauptą sveikatos stiprinimo, pramoginių, eksperimentinių priemonių bazę (vidaus ir lauko sporto, meninį inventorių, padidinamuosius stiklus, mikroskopus, bilibo kiautus, bitę-robotą, interaktyvias grindis, modernias edukacines ir klasikines bei originalias pačių pasigamintas priemones), visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymą(si) (vykdoma eksperimentinė-tiriamoji veikla, kurios refleksija ir rezultatai nuolat pristatomi bendruomenei).

2018 m. pavasarį Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ ugdymas(is) papildytas kontekstiniu požiūriu, t. y. ugdomas vaikas telšiškis, žemaitis, lietuvis, europietis.

Ugdymo programos

 

Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi pagal pedagogų komandos sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“, o priešmokyklinių grupių vaikai – pagal „Opa pa“ programą. Į minėtas programas nuosekliai integruojama „Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, „Sveikatingumo programa“, „Socialinis emocinis ugdymas“.

 

Be to, atsižvelgdama į aktualius LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, nuo 2017-ųjų „Berželio“ bendruomenė įgyvendina pedagogų komandos sukurtą projektą „Augame su pasaka“, kuris 2017–2018 m. m. pripažintas viena didžiausių mokslo metų sėkmių.

Sveiko vaiko ir šeimos ugdymas(is)

 

Kalbant apie sveiką vaiką, lopšeliui-darželiui „Berželis“ – reikšmingiausi 1999-ieji. Tais metais mūsų įstaiga pirmoji rajone įsitraukė į ikimokyklinių įstaigų sveikos gyvensenos veiklą. Aktyviai minimos Pasaulinės sveikatos dienos: vandens, rankų higienos, triukšmo, sveikos mitybos, diena be automobilio ir kt. Tradicija tapo ir sveikatingumo savaitės, pavasario ir rudens šventės. Nuo 2003 m. sėkmingai vykdomi tęstiniai projektai: „Burnos higiena“, „Mažasis futboliukas“. Prieš dvejus metus pradėjome įgyvendinti respublikinį projektą „Mažųjų olimpiada“, kurį savo įstaigoje vykdome kitaip: dalyvauja visos grupės, net ir mažiausieji. Mūsų vaikai ne kartą tapo ir konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nugalėtojais, atstovavusiais Telšių rajonui šalies etape. Įstaigos sėkmę šioje srityje lemia tėvų ir pedagogų, dirbančių su vaikais, asmeninis pavyzdys, abipusis supratimas ir glaudus bendradarbiavimas. Juk vienas svarbiausių tikslų – padėti šeimai ugdytis atsakomybę už savo ir kitų sveikatą.

 

Vaiko sveikatą ugdome kompleksiškai, apimdami dešimt komponentų nuo savęs pažinimo iki ligų prevencijos… Kad sveikos gyvensenos ugdymas ugdymo įstaigoje būtų sėkmingas, itin svarbūs darbuotojų tarpusavio santykiai ir kolektyvo mikroklimatas. Siekiame, kad kiekvienas darbuotojas čia jaustųsi saugus, būtų vertinamas, turėtų galimybes įgyvendinti savo sumanymus, o visoje bendruomenėje vyrautų geranoriška aplinka.

Projektai

 

Įgyvendinamas sveikos gyvensenos projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“. Sėkmę patyrė projektas „Esame vienas dėl kito“, kurio veiklos leido pirmiesiems rajone į mokymus išleisti auklėtojų padėjėjas. Surengėme keturis šviesiuosius vakarus tėvams. 2017 m. įgyvendinome specialų šviečiamosios gyvulininkystės projektą-programą „Gyvulininkystė ir aš“.

 

Džiaugiamės galėję įgyvendinti ir komandoje įveikti visas gausias 2016–2018 m. vykusio tarptautinio „Erasmus+“ programos projekto „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ veiklas. Dirbome kartu su projekto koordinatoriais ispanais ir partneriais rumunais bei lenkais. 2018 m. birželio pradžioje baigiamasis partnerių susitikimas vyko Telšiuose, mūsų veiklos buvo įvertintos aukščiausiu įvertinimu. Per projekto veiklas daug dėmesio skyrėme darniam požiūriui į žemę, rūšiavimui, kūrybiniams darbams iš antrinių žaliavų, ekologinio matymo ir mąstymo sklaidai.

Besimokanti bendruomenė

 

Pastarųjų metų patirtis leidžia teigti, kad esame besimokanti bendruomenė. Nuosekliai planuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ne tik jiems individualiai dalyvaujant seminaruose ar mokymuose, bet ir mokomės visi kartu. Ruošdamiesi 2018–2019 m. m., dalyvavome seminare „Pedagogo savasties stiprinimas ugdymo(si) kokybės link“, kuris yra mūsų darželio pedagogų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė“ dalis. Taip pat trečius metus pedagogams organizuojamos supervizijos, per kurias aptariame probleminius ugdymo(si) proceso atvejus. Siekdami vaikų ir visos bendruomenės saugumo, įstaigoje organizuojame visų darbuotojų mokymus: įstaigos strateginės ir veiklų krypties pristatymo, pirmosios pagalbos, civilinės, priešgaisrinės, darbo saugos ir kt.

Steigėjo dėmesys

 

Praėjusiais metais lopšelio-darželio „Berželis“ teritorija buvo aptverta nauja tvora, todėl tapo daug saugesnė, atlikta kitų darželiui būtinų darbų. Už visa tai esame dėkingi Telšių r. savivaldybės žmonėms.

Iššūkiai

 

Nerandame kompromiso dėl kelio ribų, o per sustatytus automobilius sunkiai patenkame į įstaigą… Artėjant žiemai, su nerimu laukiame, kaip vaikai žiemos grupėse, kurių siena taip ir liko dar neapšiltinta. Pritrūkstame patalpų ir vis dar laukiame veiksmingesnės specialiojo pedagogo pagalbos…

Tėvų atsiliepimai

 

„Tai vieta, kur dėl dialogo tarp tėvų, vaikų, pedagogų, vadovų auga ir mokosi visi. Tai vieta, kur kasdienės netikėtos smulkmenos, originalios idėjos ir rimti planai virsta realybe vien dėl to, kad darželyje dirba kūrybiški, darbštūs ir atsakingi žmonės. Tai vieta, kuria galima pasitikėti ir kur atvesčiau dar vieną savo vaiką.“ (Donata Armalienė, dviejų šio darželio vaikų mama, Tarybos pirmininkė)

 

„Drąsiai patikiu šiam darželiui savo trečią vaiką. Ačiū auklėtojoms ir visam kolektyvui už jautrias ausis ir širdis, kalbėjimąsi, reiklumą sau, kad vaikas augtų sveikas ir laimingas.“ (Salomėja Antanavičienė, trijų vaikų mama, Tarybos narė)

 

„Žaidimai, muzikavimas, sportas, spektakliai, dailės darbeliai – savaime suprantami užsiėmimai vaikui. Bet kai atėjęs išgirsti, kad šiandien darželyje lankysis tremtiniai ar ateis palaiminti Katedros klebonas, supranti, kad šis darželis mūsų vaikams nori perduoti stipresnę žinią.“ (Mindaugas ir Asta Šimkevičiai, penkių vaikų tėvai, netrukus į darželį atvesiantys trečiąjį savo vaiką)

 

Direktorė Irena Daubarienė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie darželio kūrimo ir besidalijantiems idėjomis, svajonėmis, širdimi, kad čia ugdomi vaikai būtų sveiki, saugūs, laimingi, kad nuolat stiprėtų jų šaknys ir augtų sparnai. Ji taip pat prisiminė ir tėvelius, kuriems padėkos žodį tarė už kasdienį drąsų ir geranorišką dialogą, pasitikėjimą komanda, pastebėjimus ir pasiūlymus, kurie kviečia atrasti naujus sprendimus.

 

Telšių l.-d. „Berželis“ bendruomenės inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.