Bendrųjų aplinkų pritaikymas vaikams Kauno lopšelyje-darželyje „Nežiniukas“

Edita Gaižauskienė
,
Kauno l.-d. „Nežiniukas“ direktorė

Lopšelio-darželio pastatas yra senas (1970 m.), pastatytas pagal tipinį sovietinio meto „U“ formos projektą. Salės patalpa ir koridoriai ilgi, siauri ir tamsūs, laiptinės niūrios. Kadangi įstaiga yra pavadinta knygos „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“ (aut. N. Nosovas) herojaus Nežiniuko vardu, nuspręsta lopšelio-darželio vidaus bendrąsias aplinkas kurti „Nežiniuko miesto“ tema. Visuose koridoriuose ir laiptinėse įrengtos žaidimų, eksperimentavimo ir motorikos lavinimo zonos, taip sukuriant papildomas erdves vaikų dėmesiui, mąstymui, smulkiajai motorikai ir kūrybiškumui ugdyti. Įrengiant Nežiniuko miestą, žaismingai išpieštos sienos, ant sienų pakabintos vaikų pažintinius gebėjimus lavinančios dekoracijos ir ugdomosios manipuliacinės sienelės, imituojančios parką, pievą, miesto gatves, įrengtos erdvės vaikų kūrybiniams darbams eksponuoti ir piešti. Koridorių grindyse – erdvės vaikams šokinėti, šuoliuoti ir kitiems fiziniams judesiams atlikti.

Kuriant aplinkas vadovautasi nuostata, kad bendrosios erdvės būtų vaikiškos, vertingos, stimuliuotų ugdymą(si) ir kurtų gerą nuotaiką vaikams bei bendruomenei. Todėl dominuoja sienų ir grindų spalvinis vientisumas, piešiniai tikroviški, kiekvieną rytą lopšelyje-darželyje skamba nuotaikinga ir linksma muzika, atsižvelgiant į metų laiką demonstruojami vaikų piešiniai, darbeliai, nuotraukos ir kita medžiaga. Edukacinės priemonės vaikams ir tėvams įkomponuotos skirtinguose aukščiuose, t. y. kol vaikai žaidžia ir piešia kreidelėmis ant sienų, tėvai gali domėtis pateikta lopšelio-darželio informacija stenduose.

 

Modernizavus patalpas, salės patalpa ir koridoriai tapo erdvūs, šviesūs ir vizualiai didesni. Visuose koridoriuose ir laiptinėse sukurtos žaidimų, eksperimentavimo, motorikos lavinimo zonos vaikams, kurias pedagogai kūrybiškai panaudoja organizuodami vaikų ugdymo(si) procesą.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.