Bendrojo ugdymo tarybos pirmininke išrinkta uteniškė Vitalija Bujanauskienė

Birželio 5 d. įvykusiame pirmajame naujos sudėties Bendrojo ugdymo tarybos posėdyje, kuriam pirmininkavo švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, ketverių metų kadencijai išrinkta nauja pirmininkė. Ja tapo Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė. Pirmininkės pavaduotoja išrinkta Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Daiva Jakovonytė-Staškuvienė.

 

„Šiemet priimame švietimui svarbius sprendimus, baigiame sparčiai atnaujinti Bendrojo ugdymo programas, prasidės jų įgyvendinimas, tad iš šios tarybos laukiame iniciatyvų, pasiūlymų. Sveikinu naują pirmininkę, jos pavaduotoją. Tikimės kolegiško bendradarbiavimo gerinant ugdymo kokybę mokyklose, didinant pasitikėjimą mokytoju“, – sakė ministras Algirdas Monkevičius.

 

Naujos sudėties Bendrojo ugdymo tarybą ministras Algirdas Monkevičius patvirtino gegužės 8 d. Nauja taryba sudaryta pasibaigus ankstesniosios kadencijai.

 

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 17 narių. Į tarybą įeina mokytojai, mokslininkai, švietimo ekspertai, mokinių ir tėvų organizacijų atstovai. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Bendrojo ugdymo tarybos nariams keliami reikalavimai: nepriekaištinga reputacija, autoritetas švietimo bendruomenėje, ugdymo, mokytojų kvalifikaciją reglamentuojančių teisės aktų išmanymas, Lietuvos ir Europos Sąjungos ugdymo ir mokytojų profesinės raidos tendencijų žinojimas, ne mažesnė nei 3 metų patirtis švietimo srityje.

 

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Jos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams. Tarybos nariai atlyginimo negauna, dirba visuomeniniais pagrindais.

 

Su Bendrojo ugdymo tarybos sudarymo įsakymu galima susipažinti čia, su darbo nuostatomis čia.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.