Bendraminčių paieškos suvedė Lietuvos ugdymo įstaigas „Žibutė“

Snieguolė Bružė
,
Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorė

2019 m. Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, ieškodama ugdymo įstaigų bendraminčių, surado Lietuvos ugdymo įstaigas, vardu „Žibutė“, ir inicijavo bendradarbiavimo sutarties pasirašymą. 2019 m. lapkričio 29 d. metodinės dienos „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ metu sutartį pasirašė 6 Lietuvos ugdymo įstaigos: Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“, Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“, Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“ (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ši ugdymo įstaiga reorganizuota – prijungta prie kito Šiaulių lopšelio-darželio), Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“, Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ ir Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“.

 

Bendradarbiavimo tikslas: garsinti „Žibutės“ vardu pavadintų ugdymo įstaigų vardą respublikoje, stiprinti įvaizdį, dalintis gerąja patirtimi.

Mokyklos „Žibutė“ įsipareigojo:

2.1. bendradarbiauti organizuojant bendrus kvalifikacijos kėlimo renginius: konferencijas, edukacines išvykas, atviras pamokas / veiklas, metodines dienas, forumus, apskritojo stalo diskusijas, parodas ir kt., vykdant projektus, dalinantis patirtimi, organizuojant koncertus, šventes, darbų parodas, konkursus, projektus ir pan.;

2.2. inicijuoti partnerystę skatinančias veiklas ir pagal galimybes jose dalyvauti;

2.3. vieną kartą metuose organizuoti mokyklų „Žibutė“ susitikimą vis kitoje „Žibutės“ mokykloje, mokyklos pasirinkta tema ir forma.

 

2019 m. įvyko šie bendradarbiavimo renginiai: metodinė diena „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ (organizatorius Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“), edukacinė išvyka „Bendravimas ir bendradarbiavimas kuriant aplinkas šiuolaikiniam vaikui“ (organizatorius Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“), edukacinė išvyka „Atrandu, pažįstu pasaulį, tyrinėju, STEAM ugdymo patirtis“ (organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“), paroda „Daržo kaliausė“ (organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“).

 

2020 m., dėl Lietuvoje susiklosčiusios pandeminės situacijos, įvyko tik vienas renginys – respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių-inžinerinių (STEAM) darbų fotografijų paroda „Aš – mažasis inžinierius, kuriu savo svajonių darželį“ (organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“).

2021 m. Kretingos mokykla-darželis inicijavo ir organizavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ logotipo konkursą, sukūrė ir administruoja Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ puslapį socialiniame tinkle „Facebook“, organizavo respublikinę teatrų šventę „Mėlynasis lapelis 2021“, respublikinį vaikų saviraiškos projektą „Vaikų rankos džiugina žemę“, fotografijų parodą, skirtą Motinos dienai paminėti „Žibuoklėm pražydo“, metodinę dieną Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ komandai „STEAM metodo praktinis pritaikymas“. Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė partnerinėms ugdymo įstaigoms organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvų kūrybinių darbų parodą „Velykų kiškutis“, metodinę dieną „Ugdymo lauke iššūkiai, galimybės“. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ bendraminčius pakvietė į šiuos renginius: respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ projektą ,,Mūsų mažos dovanos Lietuvai“, projektą, „Atsakinga tolerancija draugui“, skirtą tolerancijos ir draugo dienai paminėti, respublikinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“ „Meistriškumo pamokos“, virtualų renginį „Adventas su „Žibutėmis“. Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ inicijavo projektą „Ir kyla į saulę žibučių žiedai“.

 

Trejų metų bendradarbiavimo patirtis rodo, jog bendraminčių paieškos nenuėjo veltui, nes respublikos ugdymo įstaigas „Žibutė“ sieja ne tik bendras vardas, bendri tikslai, aiški bendradarbiavimo vizija, noras veikti kartu, bet ir tokios pat ar panašios veiklos kryptys: STEAM ugdymas, vaikų sveikatinimas, dalyvavimas tuose pačiuose respublikiniuose projektuose („Futboliukas“, Šviečiamoji gyvulininkystės programa ir kt.), didelis dėmesys edukacinių aplinkų tvarkymui ir turtinimui, pastangos gerinti ugdymo kokybę, stiprinti įstaigų įvaizdį, tobulinti veiklą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.