Bendradarbiavimo tąsa, vykdant projektą

Rita Kavaliauskaitė
,
Molėtų g-jos mokytoja, programos „Erasmus+ׅ“ projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ koordinatorė

Molėtų gimnazija vykdo dvejų metų trukmės programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Inovatyvus ugdymas su STEAM“, kuriame numatyta ir viena iš veiklų – darbo stebėjimo vizitų organizavimas užsienio šalių mokytojams. Tuo tikslu Molėtų gimnazijoje viešėjo IES Ausiàs March (Gandia, Ispanija) mokyklos mokytojai Angels ir Joaquin. Tai buvo bendradarbiavimo tarp Molėtų gimnazijos ir IES Ausiàs March mokyklos tąsa, kai 2020 m. dvi gimnazijos mokytojos su darbo stebėjimo vizitu lankėsi šioje Ispanijos mokykloje, gimnazijai vykdant projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“.

 

Su svečiais pirmiausiai susipažinome dalyvaudami netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje, mokydamiesi pagrindinių lietuviškų žodžių, ieškodami bendrumų tarp lietuvių kalbos ir ispanų. Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas – jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Buvo įdomu palyginti, kuo esame panašūs ir kuo – skirtingi. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos vedė atviras pamokas: technologijų – maisto ruošimas (mokytoja Eglė Žalienė), istorijos (mokytoja Virginija Petrauskienė), teatro (mokytoja Jolanta Žalalienė), integruotą IT ir lietuvių kalbos (mokytojos Rita Glinskienė, Lina Urbanavičienė, Gražina Žalienė), muzikos (mokytoja Rūta Vekerotienė), vokiečių kalbos (mokytoja Valentina Zapolskienė), geografijos (mokytoja Rasa Čekuolienė), anglų kalbos (mokytoja Danguolė Dirmienė). Gimnazijos mokytos vedė ir CLIL (dalyko ir užsienio kalbos) integruotas pamokas: matematikos – muzikos – anglų kalbos (mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Rūta Vekerotienė), biologijos – vokiečių kalbos (mokytojos Regina Mongirdienė ir Valentina Zapolskienė), matematikos ir anglų kalbos (mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Loreta Valbasaitė). Ispanijos mokytojai turėjo galimybę stebėti STEAM (inžinerija, fizika) taikymą mokyklinėse varžybose „Makaronų tiltai“, kuriose dalyvavo net 8 gimnazistų komandos.

 

 

13-oje atvirų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekamas eksperimentas, interviu, pristatomi paruošti mokinių darbai, gaminami sveikuoliški patiekalai, atliekamos kūrybinės ir praktinio pritaikymo užduotys. Ugdymo(si) procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai, dienoraščio kūrimui, klasės valdymui) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius „Kahoot“, „Jambord“, „Blogger“, „Classdojo“, „Quizizz“ bei „Voratinklis“, SMART programėles, skaitmeninę mokymo priemonę „Mokymo objektai 11–12 klasėms“, skaitmeninę mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“, pačių mokytojų sukurtus „Bingo“, kortelių žaidimus, interaktyvius vadovėlius. Šios pamokos mokytojams – tai proga atvirumui ir naujovėms, keitimasis idėjomis su kolegomis, tobulėjimas profesinėje veikloje. O mokiniams – įtraukiantys aktyvūs ugdymo būdai, užsienio kalbos integravimas į dalykų pamokas, didesnis dėmesys kūrybiškumo ugdymui. Svečiai, dalindamiesi įspūdžiais iš stebėtų pamokų, išreiškė vieningą nuomonę – pamokos ir veiklos įdomios, motyvuojančios bei kūrybiškos, naudojant daug skaitmeninių įrankių, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiančios mokytis ir anglų kalbos. Apskritojo stalo diskusijos „Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti ir padiskutuoti apie abiejų šalių švietimo sistemas, mokinių ankstyvo iškritimo iš mokyklos priežastis ir kaip jas galima spręsti. Dalinomės patirtimi apie programos „Erasmus+“ projektų Molėtų gimnazijoje veiklas ir jų įgyvendinimą, gvildenome idėjas kaip pratęsti bendradarbiavimą tarp abiejų mokyklų ateityje.

 

Iš Ispanijos atvykę mokytojai susipažino ir su neformalaus ugdymo veiklomis – gimnazijos gidų būrelio nariai svečiams pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis su Molėtų gimnaziją” ir „Pažintis su Molėtais” bei su mokymo(si) organizavimu kitose edukacinėse erdvėse, dalyvaudami edukacinėse – pažintinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre, tradiciniame amatų centre „Meniškas kaimas“. Svečiams organizavome ir turiningą edukacinę – pažintinę veiklą Vilniuje: edukaciją Energetikos ir technikos muziejuje, pažintinę ekskursiją po VU biblioteką, Šv. Jonų bažnyčią. Tokia projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ veikla leido dalyviams atsiskleisti kuo jie yra stiprūs, pasidalyti patirtimi su savo gimnazijos ir užsienio kolegomis, patobulinti profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.