Bendradarbiavimas vaiko ugdymosi sėkmei: nuo galimybės iki realybės

Indrė Matevičienė
,
Raseinių l.-d. „Saulutė“ direktorė
Rūta Kauneckienė, Kęstutis Bakutis
,
Raseinių Prezidento Jono Žemaičio g-jos mokytojai

Žmogus – sociali būtybė, kuri negali visavertiškai funkcionuoti būdama viena, atsiskyrusi nuo visuomenės. Ugdymo įstaiga – taip pat sociali būtybė, kuri negali visavertiškai siekti kokybiško ugdymo, atsiskyrusi nuo kitų įstaigų. Kiekviena bendruomenė turi vertingos patirties, todėl bendradarbiavimas yra labai svarbus gebėjimas, kuris lemia žmogaus sėkmę tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityse. Bendradarbiavimas lemia ir efektyvaus ugdymosi sėkmę. Bendradarbiavimas atveria galimybes siekti pačių geriausių rezultatų, mokytis iš kitų, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus.

 

Ugdymo įstaigų bendradarbiavimas skatina skirtingų kultūrų dialogą ir kuria besimokančias bendruomenes, o tai, pasak Lindos Lambert, yra vienas iš lyderystės požymių. Bendradarbiavimo tinklai padeda išplėsti besimokančių bendruomenių ribas ir leidžia pedagogams plačiau suvokti savo, kaip pedagogų, vaidmenį ir plačiau pažvelgti į savo profesiją.

 

Bendradarbiaujančių ir besimokančių bendruomenių plėtojimui daug įtakos turėjo Raseinių rajono savivaldybės dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“ ir Raseinių rajono savivaldybės pokyčio projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas atsakingai auginu“ įgyvendinimas.

 

Pagal projektą „Lyderių laikas 3“ dalyvaujant stažuotėje Suomijoje, Estijoje ir reflektuojant apie įvairius ugdymo įstaigų bendradarbiavimo modelius vaikų ugdymosi pažangos užtikrinimo srityje, apie įgyvendinamą patyriminį ugdymą kilo idėja išgirstą galimybę plėtoti vaikų patyriminį ugdymą paversti realybe Lietuvoje, įtraukiant į šį procesą ir kitą ugdymo įstaigą. 2021 m. sausio 4 d. Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija pasirašė sutartį, pagal kurią darželio teritorijoje gimnazistai kartu su biologijos ir technologijų mokytojais įsipareigojo pastatyti Vabzdžių namus, kur darželio ugdytiniai galės stebėti vabzdžių gyvenimą, analizuoti, daryti išvadas. Vaikai panaudodami STEAM ugdymo sistemos elementus reflektuos apie patirtą veiklą.

 

Technologijų mokytojo Kęstučio Bakučio vadovaujami gimnazistai Eimantas Adomavičius ir Odilijus Simonavičius (IVg3 kl.); Benas Butkus (IIg1 kl.), iš natūralaus medžio pagamino 6 namelius vabzdžiams: 3 nameliai jau įsikūrę lopšelio-darželio pirmoje buveinėje (Vaižganto g.18, Raseiniai) ir 3 nameliai antroje lopelio-darželio buveinėje (Dariaus ir Girėno g.13, Raseiniai).

 

Lopšelio-darželio „Saulutė“ keturių grupių „Vabaliukai“, „Žiogeliai“, „Vyturiukai“ ir „Žirniukai“ bendruomenės nariai aktyviai įsijungė į šio projekto įgyvendinimą. Įsiklausę į gimnazijos biologijos mokytojos Rūtos Kauneckienės patarimus, kuo užpildyti namelius, lopšelio-darželio pedagogės Rasa Pocienė, Reda Jocienė, Lina Puidokienė, Rita Juškevičienė, Ligita Žukauskaitė ir Renata Norkienė su nekantrumu ir entuziazmu pradėjo rinkti reikiamas medžiagas. Tėvelių aktyvumas ir geranoriškumas kartu kurti vabzdžių namelius dar labiau motyvavo siekti vaikų ugdymosi pažangos ir projektuoti vaikų gamtos pažinimo sėkmę. Taip Vabzdžių viešbutyje buvos sukurtos sekcijos įvairiems vabzdžiams bei speciali vieta centre, skirta drugeliams. Kad būtų sukurta natūrali gyvenamoji aplinka vabzdžiams, panaudoti pušų kankorėžiai, tuščiaviduriai bambuko stiebai bei medžio drožlės ir kitos medžiagos.

 

Lopšelio-darželio pedagogai vykdė ilgalaikes aplinkosaugines veiklas, tyrinėjo, eksperimentavo, analizavo, stebėjo ir pan. Dviejose grupėse buvo įsigyti drugelių auginimo sodai. Taip ugdytiniai galėjo tyrinėti drugelių vystymosi ciklą iš labai arti, gyvai pamatyti, stebėti, sekti visą drugelio gimimo ciklą, jo maitinimąsi ir elgseną. Vadovaujami ikimokyklinio ugdymo mokytojos Renatos Norkienės šoko, dainavo, įtvirtino įgytas žinias.

 

Sukurti Vabzdžių nameliai privilios naudinguosius vabzdžius, kurie padės kovoti su kenkėjais. Vabzdžių viešbutis atliks ir edukacinę funkciją, nes ne tik vaikai, bet ir suaugusieji mokysis stebėti bei pažinti vabzdžių pasaulį. Dekoratyvūs nameliai papuošė ir aplinką. Vabzdžių viešbutis – tarsi sumažintas vabzdžių gyvenimo gamtoje modelis.

 

Birželio 4 d. gimnazistės Sabina Dulevičiūtė (Ig4 kl.), Oksana Selvenytė, (Ig5kl), Airida Tamkutė ir Gabija Šedaitytė (IIg1 kl.) kartu su biologijos mokytoja Rūta Kauneckiene vyko į darželį pas mažuosius draugus supažindinti juos su vabzdžių gyvenimu, apsauga bei paskatinti domėtis mažųjų gamtos gyventojų pasauliu.

 

„Darželyje man patiko vesti paskaitą apie vabaliukus, nes įgavau naujos patirties, vaikai buvo labai draugiški, aktyviai dalyvavo veikloje: atsakinėjo į klausimus, papasakojo savo istorijas apie vabaliukus, įminė mįsles, šoko. Labai patiko patys vaikai, nes tik atėjusios iškart susidraugavom, deklamavo savo išmoktus eilėraštukus“ (Airida).

 

Bendradarbiaudami galime daugiau. Taip besimokančios bendruomenės tampa visuma, kuri yra didesnė ir stipresnė, nei atskiri jos elementai paimti kartu. Mes visi siekiame bendro tikslo – tinkamai ugdyti vaiką.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras