Bendradarbiavimas ugdant sąmoningumą

Auksė Urbonienė
,
Kauno Dainavos progimnazijos mokytoja

Vienas lauke – ne karys. Šią seną išmintį žino turbūt kiekvienas, tačiau nuolatos dirbant tokioje gyvoje organizacijoje kaip mokykla galima iš tikrųjų įsitikinti šios minties teisingumu. Iš tiesų turbūt neįmanoma švietimo įstaigoje pasiekti aukštų rezultatų pačiam vienam. Tai galima pastebėti kalbant ne tik apie mokinio pasiekimus, bet ir dalijimąsi gerąja patirtimi, dalyvavimą projektinėse veiklose.

 

Kauno Dainavos progimnazijos kolektyvas jau ne vienerius metus dalyvauja UNESCO ASP.net mokyklų veiklose, tenka nuolatos girdėti klausimą, ar mums tai yra naudinga. Tačiau kaip pamatuoti neapčiuopiamų dalykų naudą? Emocijų? Žinių? Suvokimo, kad esi didesnio vieneto – pasaulio – dalis? Būtent tokie dalykai patiriami dalyvaujant šio pasaulinio mokyklų tinklo veiklose.

Dalyvavimas UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle plečia mūsų bendruomenės sąmoningumą, nes darnaus vystymosi mokymai, konferencijos, kitos veiklos leidžia suvokti atsakomybę už pasaulį, kuriame gyvename. Pasaulinių datų minėjimas ir medžiagos ruošimas joms skatina mokinius domėtis pasaulio įvykiais, problemomis, sieti tai su Lietuvos aktualijomis. Dalyvavimas respublikinėse konferencijose dalijantis gerąja patirtimi skatina bendradarbiavimą ir džiaugsmą matant, kokie šaunūs mokiniai kuria savo – ir mūsų visų – ateitį.

 

Džiaugiamės, kad turime galimybę bendradarbiauti su kitomis šiam tinklui priklausančiomis mokyklomis, todėl organizuojame konferencijas, kuriose mokiniai gali pasidalyti UNESCO vertybių ugdymu savo ugdymo įstaigose. Štai šiemet Kauno Dainavos progimnazijoje vyko respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija-viktorina „Vertybių ugdymas UNESCO ASP.net mokyklose“, skirta Laikinosios sostinės atminimo metams paminėti. Konferencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp ASP.net tinklo mokyklų siekiant gerinti švietimo kokybę taikos ir darnaus vystymosi labui, keistis gerąja patirtimi apie UNESCO vertybių įgyvendinimą mokykloje, skatinti mokinius domėtis kultūriniu istoriniu paveldu išskiriant pilietinę savimonę, pilietiškumo apraiškas mokyklose, skleisti mokykloje puoselėjamas vertybes bendruomenei. Svečiuose dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Alytaus Dainavos progimnazijos, Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ir Kauno Dainavos progimnazijos. Buvo įdomu matyti ir girdėti, kad visiems šių mokyklų atstovams rūpi tie patys dalykai: pilietiškumas, darnus vystymasis, aplinkosauga, sveika gyvensena, tolerancija ir bendradarbiavimas. Mokiniai ne tik skaitė pranešimus, bet ir dalyvavo virtualioje ekskursijoje, skirtoje tarpukario Kaunui, daug sužinojo apie architektūrą, jos pripažinimą UNESCO globojamu objektu. Vėliau savo žinias parodė viktorinoje ir dėliodami dėlionę.

 

Be galo džiaugiamės sulaukę tokių šaunių, nuoširdžių ir išmintingų svečių, tikimės ir toliau bendradarbiauti, kad galėtume visi kartu savo pavyzdžiu kurti geresnį pasaulį. Tokį, kuriame norėtųsi kurti, augti ir saugiai jaustis kiekvienam piliečiui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.