Lietuvos ugdymo įstaigos „Žibutė“ minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Aušra Žaromskienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Daiva Andriūnienė
,
meninio ugdymo mokytoja

Antrus metus iš eilės Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ pakvietė Lietuvos ugdymo įstaigas „Žibutė“ dalyvauti projekte „Mūsų mažos dovanos Lietuvai II“, skirtame paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 32-ąsias metines. Projekto tikslas: ugdyti vaikų pilietiškumą, patriotiškumą, skiepijant lietuvybę, plėtojant tarpinstitucinę bendrystę. Buvo siekiama mokytis eilėraščių apie Tėvynę, savo krašto liaudies šokio-žaidimo, kurti savo gimtojo miesto herbą; teletiltu bendrauti visoms Lietuvos ugdymo įstaigoms „Žibutė“.

 

Kovo 10 d. nuotoliniu būdu prisijungę per Zoom platformą dalyvavo Panevėžio, Šilutės, Druskininkų lopšelių-darželių ir Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikų komandos ir jų mokytojai.

 

Šventinį renginį atidarė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė, pasveikinusi visas komandas su valstybine švente; renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. Projekto dalyvius pasveikino priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės ugdytinė Elena Salikaitė, kartu su Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ komanda, atlikusi Ingos Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.

 

Kiekvienos Lietuvos ugdymo įstaigos „Žibutė“ komanda atliko tris užduotis – tris mažas dovanas Lietuvai. Pirmoji dovana – tai ugdytinių prisistatymas, deklamuojant pasirinktų lietuvių autorių eilėraščius apie Tėvynę. Vaikai, deklamuodami išmoktus eilėraščius, originaliai, dinamiškai, savita krašto kalba, išreiškė savo patriotiškumo jausmus.

 

Antroji dovana – vaikų sukurti savų miestų herbai. Tam, kad sukurtų savus herbus, ugdytiniai, padedami pedagogų, susipažino su herbo paskirtimi, jam būdingais pagrindiniais elementais, išstudijavo Lietuvos, savojo miesto, regiono herbus. Ugdytiniai patys rinkosi atlikimo būdus, techniką, formą. Pristatydami savo sukurtus miestų herbus, vaikai atskleidė, savo miestų ypatumus, išskirtinumus.

 

Trečioji mažytė dovana – originalus, savo kraštui būdingas liaudies šokis. Visi dalyviai turėjo galimybę susipažinti su skirtingų Lietuvos regionų liaudies rateliais, kurių turinys atskleidė lietuvių liaudies gyvenimą, darbus, kultūrą.

 

Visų Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ komandų narių aprangoje atsispindėjo Lietuvos trispalvė, ugdytiniai ir mokytojai vilkėjo tautinius kostiumus.

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė šventinio renginio pabaigoje padėkojo dalyviams už puikias žinias, bendrystę, pasididžiavimą savo gimtu kraštu, kalba, Lietuva; informavo, kad visos Lietuvos ugdymo įstaigos „Žibutė“ ir projekte dalyvavę mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Šventinį renginį vainikavo dalyvių atliktas Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ himnas (muzika A. Žilio, žodžiai M. Kilaitės).

Projekto „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“ šventinėmis akimirkomis, užfiksuotomis nuotraukose, pasidalinome įstaigos interneto svetainėje https://www.zibute.eu; įstaigos „Facebook“, Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ „Facebook“ paskyrose.

 

Projektą organizavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo grupė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Žaromskienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė; projektą koordinavo direktorė Loreta Simanavičienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.