Baisogalos šauliai šventė 32-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines

Giedrė Nakutienė
,
Baisogalos g-jos mokytoja, šaulė

Šventinį Kovo 11-osios rytą mes, Baisogalos šauliai, pradėjome Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Padėkos už Lietuvos Laisvę ir taiką Ukrainoje šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Arūnas Urbelis. Šv. Mišių pabaigoje visi sugiedojome „Tautišką giesmę“ ir nešini šaulių ir šalies vėliavomis žygiavome prie mums brangaus Laisvės paminklo pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos ir Ukrainos laisvę. Juk žuvusiųjų gyvybėmis ir krauju iškovota laisvė – didelė dovana mūsų Tėvynei ir kiekvienai šaliai. Čia, prie Laisvės paminklo, už bendradarbiavimą, pagalbą, pilietiškumą, aktyvią veiklą šaulių sąjungoje buvo įteiktos padėkos šauliams ir jauniesiems šauliams. Šventė tęsėsi prie kultūros centro. Savo posmus ir dainas Lietuvai dovanojo Baisogalos kultūros namų meno mėgėjai. Aikštėje prie Šaulių namų Baisogalos 608 kuopos šauliai ir Radviliškio klubo „Juodvarnių“ komanda organizavo šventės dalyviams kario ginklų ir amunicijos ekspoziciją, „šauliškus“ užsiėmimus. Visi šventės dalyviai vaišinosi skania arbata ir šaulių koše, kurią pagal ypatingą receptą išvirė šaulys Rimantas Narbutis.

 

Kovo 11-oji mums reiškia viltį, atgimimą, išsilaisvinimą. Šiemet ne tik prisiminėme mums brangius istorinius įvykius, bet ir širdimis buvome drauge su Ukrainos žmonėmis. Norisi, kad kuo greičiau tokią datą į savo istoriją įsirašytų ir broliška ukrainiečių tauta, kovojanti už savo laisvę ir nepriklausomybę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.