Augu su knyga

Jurgita Šliumbienė
,
Kauno r. Jonučių darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja

O spalvotoji knygele,

vesk mane į savo šalį,

savo šalį stebuklingą,

kur žiedais į žemę sninga,

kur žvaigždėm į žemę lyja…

(Janina Degutytė)

 

Šiuolaikinis gyvenimo tarpsnis vis dažniau knygą išstumia iš vaiko pagrindinių kompetencijų ugdymo(si) ir jų plėtojimo galimybių. Aplinka pateikia daug naujesnių ir viliojančių pramogų. Nuo ankstyvos kūdikystės knygų skaitymas yra labai svarbi vaiko visuminio ugdymo proceso dalis. Tik skaitydamas vaikas gali lavinti savo kalbinius įgūdžius, suvokti kalbos grožį, plėtoti pažinimą, ugdyti emocijas ir tobulinti socialumą. Taip pat knygų skaitymas lavina vaizduotę ir puoselėja meilę knygai. Suaugusiųjų pagrindinis žingsnis – nuo vaikystės įskiepyti meilę knygai, tinkamai parinkti literatūros kūrinius ir kitas knygas.

Vaiko požiūris į skaitymą pirmiausia priklauso nuo šeimos. Knygų skaitymas, kaip ir žaidimai, gali tapti mėgstama vaiko veikla. Todėl savo darbo praktikoje jau kelerius metus iš eilės taikau knygų skaitymo ir pagarbos knygai ugdymo metodą, įtraukdama ir ugdytinių tėvus, senelius, vyresnius brolius ar seses.

 

Šiais mokslo metais su priešmokyklinio ugdymo vaikais ir tėvais surengėme projektą „Augu skaitydamas“. Projekto tikslas – ugdyti pagarbą ir meilę knygai, lietuvių literatūros kūriniams, plėtoti ir turtinti vaikų žodyną, ugdyti geras emocijas, bendradarbiauti su tėvais ir juos įtraukti į vaikų ugdymo procesą.

Pusmetį vykusio projekto tikslus ir uždavinius pavyko įgyvendinti. Vaikai ir jų tėvai noriai ir aktyviai dalyvavo įvairiose projekto veiklose: tėvai skaitė vaikams tinkamai parinktas knygas ar literatūros kūrinius, kūrybiškai ir išradingai gamino savo knygeles, jas pristatė grupės draugams, surengė knygelių parodą.

Taip pat į grupę pasikvietėme poetę Zitą Gaižauskaitę. Vaikai klausėsi poetės eilėraščių. Aktyviai dalyvavome akcijoje „Užkrėsk gerumu“.

Sekdami pasakas, vaikai daugelį jų išmoko, pasekė ir net inscenizavo vieni kitiems.

 

Dauguma priešmokyklinio amžiaus vaikų džiaugėsi knyga „Mažasis princas“. Kai kurias ištraukas iš šios knygos teko skaityti kelis kartus. Ypač vaikams patiko ištrauka „Atsisveikinimas su Rože“. Suplanuota ir sukurta vaizdinė priemonė (medis su lapais iš spalvoto popieriaus) turėjo teigiamą įtaką ir padėjo sėkmingiau bendradarbiauti su tėvais bei siekti projekto tikslo. Tėvai aktyviai skaitė vaikams ir užsirašinėjo perskaitytų knygų pavadinimus.

Veiklos buvo atliktos parenkant skirtingus ugdymo metodus ir būdus (individuali veikla, veikla grupelėse, veikla su tėvais, bendra veikla), skatinančius įsitraukti dalyvius į projektą.

 

Ateityje ir toliau ugdysiu vaikų norą pamilti knygą, ją skaityti – taip puoselėsiu pagrindinių kompetencijų plėtojimą priešmokykliniame amžiuje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.