Auginkime laimingus vaikus

Žydruolė Damošienė
,
Vilniaus l.-d. „Pelėda“ auklėtoja metodininkė

Gera nuotaika, džiaugsmas, laimė – būtinos sąlygos gerai emocinei vaiko savijautai. Psichologas Danielius Golemanas teigia, kad šio laikmečio žmogui emocinis intelektas yra svarbesnis nei loginis mąstymas. Emocinės savijautos komponentai – pasitikėjimas savimi, savireguliacija, empatija ir kt. – turėtų būti ugdomi nuo mažens.

Emociniai išgyvenimai padeda suvokti save ir savo santykius su pasauliu. Teigiami išgyvenimai ir geros emocijos skatina vaiko aktyvumą, kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi. O įtampos emocijos ilgainiui keičia vaiko elgseną: jis tampa piktas, agresyvus, pasyvus, liūdnas ir apatiškas, nepasitikintis savimi. Mes, tėvai ir ugdytojai, turime stengtis pastebėti vaiko savijautą, domėtis jo išgyvenimais, paguosti ir padrąsinti.

 

Man, kaip pedagogei, svarbu pateikti vaikams gerų emocinės savijautos pavyzdžių ir stiprinti dvasinę sveikatą. Žaidžiant, ugdant vaikus, konstruktyvi patirtis saugoma smegenyse ir pritaikoma reikiamoje situacijoje. Jos įgyti padeda įvairūs jausmų suvokimo, valdymo, savęs pažinimo ir išreiškimo žaidimai. Žaisdami pirštų žaidimus laviname rankos, riešo, plaštakos, pirštukų judesius, kartu su vaiku imituojame, kuriame. Laisvai piešdami vaikai išreiškia savo mintis, emocijas, potyrius ir išgyvenimus. Naudodama netradicines priemones dailei (plunksnas, angliukus, akmenukus, smėlį, stiklą ir pan.) padedu pasinerti į nuostabų fantazijos pasaulį. Muzikuojame įvairiais netradiciniais instrumentais: barškučiais, tarškynėmis, pagaliukais, šaukšteliais ir kt. Tai turtina estetinį skonį ir vaizdinius, leidžia improvizuoti, žaisti garsais. Siužetiniai-imitaciniai žaidimai, žaidimai-rateliai, teatralizuoti žaidimai, šokiai ir net relaksacijos bei poilsio pertraukėlės man padeda sudaryti palankias sąlygas vaikams kurti, perteikti savo išgyvenimus, emocijas ir potyrius.

 

Suprasdama ir įvertindama emocinės sveikatos ugdymo svarbą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, padedu pamatus ugdytis laimingiems vaikams. Laimingi vaikai – sėkmės lydimi būsimieji piliečiai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.