Auginame būsimąjį keliautoją ir pasaulio tyrinėtoją

2022 m. sausio 3–4 dienomis Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytojos Natalija Daunienė ir Rimutė Aurutė Valauskienė dalyvavo tęstiniame projekto „Fitoremediacija aplink Baltijos jūrą“ partnerių susitikime Stokholme Tibble gimnazijoje. Integruoto biologijos–anglų kalbos projekto tikslas – visose dalyvaujančiose šalyse auginti augalus užterštame dirvožemyje ir vėliau tirti, kaip augalai padeda išvalyti dirvožemį nuo sunkiųjų metalų. Šiame projekte dalyvauja gimnazijų komandos iš Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

 

Šiame susitikime dalyvavo visų šalių koordinatoriai. Jo metu buvo suplanuotos dvi tarptautinės baigiamosios mokslinės konferencijos, kurios vyks gegužės mėnesį Estijoje ir Švedijoje. Į šias konferencijas bus kviečiami mokiniai, kurie visus metus augino augalus ir tyrinėjo užterštą dirvožemį, bus pristatyti šio projekto rezultatai tarptautinei mokinių ir mokytojų bendruomenei. Mokiniai konferencijos metu lygins ir analizuos gautus tyrimų rezultatus, kadangi visi mokiniai augina tuos pačius augalus.

 


Taip pat buvo aptarti naujo ruošiamo „NordPlus“ projekto tikslai bei paraiškos teikimas 2023–2025 metams. Ateinantiems trejiems metams ketinama tęsti „Fitoremediacijos aplink Baltijos jūrą“ integruotą projektą bei teikti paraišką naujam projektui – Mokslinio laivo kelionei aplink Baltijos jūrą, aplankant kiekvienos šalies uostą ir suteikiant mokiniams galimybę atlikti Baltijos jūros dugno grunto tyrinėjimus. Mokiniams ir toliau bus siūloma dalyvauti šiuose tarptautiniuose integruotuose projektuose, suteikiant jiems galimybę tyrinėti, gilinti anglų kalbos žinias, keliauti bei dalintis savo sukaupta patirtimi su tarptautine bendruomene.

 

Kauno „Santaros“ gimnazija augina ateities lyderius.

 

D. Karalė, direktorės pavaduotoja ugdymui

N. Daunienė, anglų k. mokytoja metodininkė

R. A. Valauskienė, biologijos mokytoja metodininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.