Atvira integruota pamoka „Žinutė LAISVĖ“, skirta Vasario 16-ajai

Bronė Aliukonienė
,
etikos mokytoja

Vasario 12 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazijos III a klasės mokiniai kartu su Alytaus r. Daugų Vlado Mirono, Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijų septintų ir vienuoliktų klasių mokiniais dalyvavo atviroje integruotoje istorijos, etikos ir lietuvių kalbos pamokoje ,,Žinutė LAISVĖ“. Pamoką organizavo ir vedė penkios į respublikinį projektą ,,Bendradarbiaujančios klasės“ įsitraukusios mokytojos: Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gitana Ivanauskienė ir teatro mokytoja Žiedūnė Maldonienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos istorijos mokytoja Kristina Karosaitė, Trakų r. Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Zita Bartkevičienė ir etikos mokytoja Bronė Aliukonienė. Pamokos uždavinys – atsirėmus į istorines Lietuvos valstybės atkūrimo dienos aplinkybes, pristatyti savo gimtąjį kraštą, susipažinti su kitų gimnazijų mokinių pasidalijimais, pasamprotauti apie laisvę ir parašyti žinutę Lietuvai.

 

Mūsų III a klasės mokiniai Kornelija Alikonytė, Neringa Andriulionytė, Ivona Zaleskytė ir Faustas Bartkevičius savo gimtąjį Trakų kraštą pristatė kaip ežerų ir piliakalnių vietovę, suvaidinusią svarbų vaidmenį tautos ir valstybės istorijoje. Prisimintas su Trakų kraštu susijęs Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas, kovojęs už lietuvybę ir platinęs draudžiamą lietuvišką spaudą. Pamokos dalyviai dalijosi savo įžvalgomis apie laisvę – tai galimybė elgtis nevaržomai, laisvai reikšti savo mintis, laisvai kalbėti suvokiant savo atsakomybę, laikantis susitarimų ir įstatymų ir kt. Savo refleksijose pamokos dalyviai pabrėžė, kad tokia veikla jiems suteikė naujos patirties ir galimybių susipažinti su kitų mokyklų atstovais, daugiau sužinoti apie kitų miestų bei miestelių istoriją ir kartu pasidžiaugti Vasario 16-ąja, žyminčia Lietuvos valstybės atkūrimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.