Atnaujintas profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos planas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino atnaujintą profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos planą. Pertvarkant profesinių mokyklų tinklą siekiama kelti profesinio mokymo kokybę sudarant mokiniams geresnes sąlygas mokytis, įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją, plėsti profesinio mokymo programų pasirinkimą ir neformaliojo profesinio mokymo pasiūlą.

 

„Svarbu, kad profesinio mokymo įstaigos atlieptų realius darbdavių ir besimokančiųjų lūkesčius, kad kuo daugiau baigusiųjų įsidarbintų pagal savo profesiją. Todėl siekiame sutelkti išteklius ir pasiūlyti kuo įvairesnių, lankstesnių mokymo formų. Keičiasi demografinė situacija, darbo rinka, besimokančiųjų poreikiai – profesinis mokymas privalo juos tenkinti“, – sako viceministras Arūnas Plikšnys.

 

Profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos plano projektą sausio 31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo pateikusi viešam svarstymui. Planas patvirtintas atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių, savivaldybių ir socialinių partnerių siūlymus.

 

Atnaujintame pertvarkos plane numatyta, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje veiks 57 profesinio mokymo įstaigos, šiuo metu jų yra 61.

 

7 profesinio mokymo įstaigos reorganizuojamos prijungimo arba sujungimo būdu. Penkias profesinio mokymo įstaigas numatoma reorganizuoti prijungimo būdu: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla bus prijungta prie Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla – prie Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla – prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos. Dvi profesinio mokymo įstaigos bus reorganizuojamos į vieną: Klaipėdos laivininkų mokyklą bus sujungta su Klaipėdos laivų  statybos ir remonto mokykla įkuriant Jūrų profilio specialistų rengimo centrą.

 

8 mažose vietovėse veikiantiems profesinio mokymo įstaigų padaliniams siūloma sujungti pajėgas su bendrojo ugdymo mokyklomis pasirašant jungtinės veiklos sutartis, pagal kurias bendrojo ugdymo mokyklos mokiniams teiks bendrąjį ugdymą, o profesinio mokymo įstaigos mokys profesijos.

 

4 suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, veikiančios Alytaus miesto, Telšių, Kretingos ir Švenčionių rajonų savivaldybėse, bus integruotos į profesinio mokymo įstaigas. Besimokantiems profesinėse mokyklose įsteigtuose suaugusiųjų ir jaunimo skyriuose bus sudarytos galimybės ne tik įgyti vidurinį išsilavinimą, bet ir rinkoje paklausią profesiją. 4 profesinių mokyklų skyriai bus likviduojami arba pertvarkomi.

 

Pertvarkant profesinį mokymą parengtas ir įgyvendinamas valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo 2018–2020 m. planas. Planas numato racionalesnį materialinių ir finansinių išteklių naudojimą, optimalesnį mokyklų išdėstymą ir darbdavių lūkesčius atitinkantį darbuotojų rengimą. Jame numatyta, kokios įstaigos ir kokio turinio profesinio mokymo paslaugas turėtų teikti profesinio mokymo įstaigos, kad mokymo programos nesidubliuotų.

 

Siekiant, kad profesinio mokymo pasiūla atitiktų darbo rinkos paklausą, vyksta nuosekli profesinio mokymo įstaigų pertvarka: 2016 m. Lietuvoje veikė 73 profesinės mokyklos, 2019 m. – 61 profesinio mokymo įstaiga.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.