Atnaujinta Lietuvos mokslo tarybos narių sudėtis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė patvirtino 9 naujų Lietuvos mokslo tarybos (LMT) narių kandidatūras. LMT sudėtis atnaujinta pasibaigus 5 metų kadencijai.

 

5 metų kadencijai patvirtinti penki nauji LMT Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariai: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Edita Baltrėnaitė-Gedienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Gastroenterologijos klinikos profesorius Laimas Virginijus Jonaitis, Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Elektros energetikos sistemų katedros profesorius Antanas Verikas,  Klaipėdos universitetinės ligoninės Chirurgijos departamento vadovas Evaldas Samalavičius ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Julius Žilinskas.

 

5 metų kadencijai taip pat patvirtinti keturi LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nariai. Antrą kadenciją komitete dirbs Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro direktorius Liutauras Kraniauskas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovas Mikas Vaicekauskas. Prie jų prisidės Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė Inga Vinogradnaitė ir Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius Justinas Žilinskas. Tarybos moksline sekretore antrai kadencijai patvirtinta Reda Cimmperman.

 

Pagal nusistovėjusią praktiką pusę Lietuvos mokslo tarybos komitetų narių kas 2,5 metų keičiami naujais. Asmuo gali būti LMT nariu ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. LMT narių atranka vykdoma konkurso būdu, atrinktų kandidatų sąrašas skelbiamas viešai visuomenės nuomonei pareikšti. Gavus atrankos grupių pasiūlymus, kandidatus į kiekvieno komiteto narius atrenka švietimo, mokslo ir sporto ministras, konsultuodamasis su Tarybos valdybos nariais ir Tarybos pirmininku.

 

Lietuvos mokslo tarybą sudaro 33 nariai: pirmininkas, jo pavaduotojai, mokslinis sekretorius, 9 nariai, dirbantys valdyboje, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete ir Gamtos ir technikos mokslų komitete. Tarybos pirmininką ir du jo pavaduotojus (Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkus) Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas. Tarybos valdybos narius bei komitetų narius, mokslinį sekretorių švietimo ir mokslo ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetą ir Gamtos ir technikos mokslų komitetą sudaro po 10 mokslininkų, o jam vadovauja komitetų pirmininkai, kurie kartu yra Tarybos pirmininko  pavaduotojai.

 

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji ekspertinė institucija mokslo plėtros klausimais, įgyvendinanti programinį konkursinį mokslo finansavimą. Taryba administruoja Lietuvos mokslo plėtros programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams tarptautinių organizacijų veikloje.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.