Atkurtos Lietuvos šimtmetis Butrimonyse – pilietiškas, iškilmingas, šviesus

Renata Balčiūnienė
,
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mokytoja

Šiemet Vasario 16-oji ypatinga – švenčiame atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris šia iškilia proga viešėdamas Vilniuje ir duodamas interviu pavadino lietuvių tautą didžia Europos tauta. Iš tiesų turime kuo didžiuotis. Todėl pasitikdama atkurtos Lietuvos 100-metį Butrimonių gimnazijos bendruomenė suplanavo ir vykdė įvairią veiklą: projektus, akcijas, iniciatyvas, parodas.

 

Vyko projektas „Atvira mokykla“

 

Vasario 13–16 d. gimnazijoje vyko tradicinis „Atviros mokyklos“ projektas. Mokinių tėvai turėjo galimybę lankytis pamokose ir dalyvauti kitose gimnazijos veiklose. Vyresniųjų klasių gimnazistai susitiko su Lietuvos karo akademijos atstovais, vyko netradicinė istorijos ir pilietiškumo pamoka su LR Seimo nariu, politologu, socialinių mokslų daktaru Laurynu Kasčiūnu. Jis gimnazistams pristatė propagandos poveikį visuomenės mąstymui, valstybės procesams, aptarė propagandos principus ir būdus. Valstybės atkūrimo šimtmečio kontekste tokia tematika ir diskusija su gimnazistais ir tikslinga, ir svarbi.

 

6–8 klasių mokiniams vyko Alytaus r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės Dalios Kitavičienės paskaita „Ateitis – mūsų rankose. Kaip tvirtai ją laikome?“. Lektorė, įtraukdama į diskusiją, aiškino apie tinkamą ir atsakingą pasirinkimą, kad nebūtų pakliūvama į priklausomybių pinkles. Diskusijos forma aiškiai išdėstytos atsakingo pasirinkimo nuostatos formuoja paauglio požiūrį į daugelio gyvenimiškų dalykų pasirinkimą. Tokio pobūdžio ir tematikos susitikimai, paskaitos, diskusijos yra svarbūs – taip formuojama atspari ir pilietiškai atsakinga asmenybė. Dar viena lektorės D. Kitavičienės paskaita-seminaras „Stipri bendruomenė – stipri sveikata?“ vyko ir gimnazijos bendruomenei. Buvo kalbama apie bendruomeniškumo naudą, įtaką sveikatai, galią daryti pokyčius plačiu mastu.

 

Iškilmingas minėjimas „Lietuvos šimtmetis iš kartos į kartą“

 

Gimnazijoje buvo iškilmingai paminėtas atkurtos Lietuvos šimtmetis. Lietuviškumas, istorinė ir kultūrinė atmintis, Lietuvos kūrimas kaip kartų įsipareigojimas savo valstybei ir tautai – visi šie aspektai atsispindėjo meninėje kompozicijoje (scenarijaus autorė etikos mokytoja Genovaitė Žiurinskienė, režisierė dramos būrelio vadovė Asta Daironienė). Skambant Juozo Naujalio dainai „Lietuva brangi“ pagal Maironio eiles, simbolinis trispalvės juostos perdavimas jaunajai kartai – iškilmingas ir gilią simbolinę prasmę turintis momentas.

 

Gimnazijos choras (vadovė muzikos mokytoja Neringa Valvonienė) atliko keletą dainų, atspindinčių įvairius Lietuvos istorinius įvykius. Itin įtaigiai suskambėjo daina „Laisvė“ pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius. Nuoširdžiomis emocijomis buvo nuspalvintas 6 klasės mokinės Simonos Senutaitės deklamuojamas savos kūrybos eilėraštis.

 

Trispalvės juostos iškilmingas simbolinis iškėlimas – tai pasididžiavimo savo tauta ir valstybe, tikėjimo jos tvarumu, įsipareigojimo kurti ir išlaikyti ją stiprią ženklas.

Minėjimo pabaigoje optimistiškai skambėjo Marijono Mikutavičiaus daina „Pasveikinkim vieni kitus“. Džiugus šurmulys, besišypsantys veidai, pakili nuotaika sveikinant vieniems kitus atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga, klasių fotosesija mokyklos erdvėse bendruomenei reiškė dar vieną svarbų ir pačios gimnazijos gyvenimo istorinį momentą.

 

Pasitelktos kitos veiklos

 

Minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, Butrimonių gimnazija ir jos skyriai organizavo daug įvairių veiklų. Gimnazijos maironiečiai (vadovė Renata Balčiūnienė) surengė akciją „Domėkis – Pažink – Didžiuokis“ ir pristatė bei išdalijo bendruomenei parengtus lankstinukus „Iškiliausi Lietuvos šimtmečio literatūros ir kultūros kūrėjai“.

Gimnazijos fojė pristatyta Lietuvos valstybės 100 metų istorinių įvykių ekspozicija (parengė istorijos mokytoja Dalia Adžgauskienė), eksponuota pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva“ (mokytojos Gina Griškonienė, Nijolė Karkauskaitė, Sigutė Žvinakienė, Rita Peckuvienė), ketvirtokų siūtų lėlių tautiniais kostiumais paroda (mokytojos R. Peckuvienės projektas „Lietuvių tautinis kostiumas“, žr. www.svietimonaujienos.lt/ketvirtoku-dovana-lietuvai/), pradinių klasių mokytojos su ugdytiniais surengė akciją „Mano širdelė Lietuvai, o Lietuva – tai Tu“ (koordinavo R. Peckuvienė, žr. www.svietimonaujienos.lt/mano-sirdele-lietuvai-o-lietuva-tai-tu/).

 

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko šventinis rytmetys „Po gimtinės ąžuolėliu“ ir piešinių parodėlė „Aš ir Lietuva“, Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje – akcija „100 kepurėlių Lietuvai“ ir piešinių paroda „Žodžiai Lietuvai“, o Punios bibliotekoje – viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“. Gimnazijos mokinių taryba organizavo eilėraščių konkursą „Gražiausi žodžiai tau, Lietuva“, kurio nugalėtojomis tapo Laura Vaičiūnaitė (IVg klasė) ir Ugnė Vaičiūnaitė (8 klasė).

 

Butrimonių kultūros namuose vyko šventinis koncertas „Lietuva, Tu man viena“. Dar viena prasminga visos Butrimonių bendruomenės akcija „Iškelk 100 inkilų“ aiškiai rodo rūpestį savo krašto gamta, suvokiant ją kaip vieną iš visuomenės gyvenimo ir išgyvenimo aspektų.

 

Šiaurietiško ėjimo žygis „Partizanų keliais“

 

Šiemet ypatingą prasmę įgauna gimnazijos direktoriaus Valdo Valvonio inicijuotas šiaurietiško ėjimo žygis Lietuvos partizanų keliais. Žygeiviai dalyvavo šv. Mišiose Butrimonių Išganytojo bažnyčioje, miestelio centre prie Lietuvos nepriklausomybei skirto akmens, pagerbdami kovotojus už laisvę, uždegė 100 žvakučių, gimnazijos Atgimimo parke iškėlė 100 inkilų, prie Lietuvos laisvės gynėjams skirto koplytstulpio ir kapinėse prie paminklo žuvusiems Dainavos apygardos partizanams tylos minute pagerbė žuvusiuosius kovose už laisvę. Žygio dalyviai Olendernės kaime aplankė partizanų vadų Adolfo Ramanausko-Vanago ir Juozo Lukšos-Daumanto slaptavietes, prie laužo bendravo, vaišinosi arbata ir sriuba, buvo apdovanoti patriotiškiausi ir sportiškiausi bendruomenės nariai.

 

Pasveikino prezidentas Valdas Adamkus

 

Butrimonių gimnazija didžiuojasi išskirtiniu prezidento Valdo Adamkaus sveikinimu atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga. Gimnazijos ryšys su Prezidentu senas ir glaudus: gimnazija ilgus metus buvo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo koordinatorė, Prezidento rankos atspaudas puikuojasi gimnazijos Garbės galerijoje, 2016 m. V. Adamkus dalyvavo Butrimonyse vykusioje II respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“, kurios sumanytojas – gimnazijos direktorius V. Valvonis, o 2017-ųjų „Adamkiadoje“ Jo Ekscelencija apdovanojo V. Valvonį jubiliejiniu atminimo medaliu „Gerumo ąžuolas“, kurių Lietuvoje 2016 m. nukaldinta tik 90 vienetų.

 

Kaip ir visa Lietuva, Butrimonių gimnazija šventė atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, kuris įpareigoja prisiimti itin didelę atsakomybę… Mūsų mokykla tam pasiruošusi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.