Atkurtos Lietuvos 100-mečio žingsniai Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“

Irena Daubarienė
,
Telšių l.-d. „Berželis“ direktorė

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė atkurtos Lietuvos metais planuoja įgyvendinti daugiau kaip 20 įvairių iniciatyvų, renginių, skirtų atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Juose dalyvauja visa bendruomenė arba atskiros jos grupės. 100-mečiui skirti renginiai – tai ne pabiros ar specialiai išgalvotos priemonės, o atsakingai 2018 m. Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ veiklos planą kūrusios darbo grupės ir pačių bendruomenės narių pasiūlytos veiklos, dauguma nuosekliai integruotos į ugdymo procesą.

 

Iki 2018 m. Vasario 16-osios – tikrojo atkurtos Lietuvos 100-ojo gimtadienio – spėta nemažai nuveikti:

  • Gražiai, kūrybiškai pasipuošėme savo įstaigą ir toliau dabiname jos erdves trispalve kiekvienam lietuviui miela tautine atributika.
  • Įkurta speciali „Berželio“ galerija, kurioje veikia nuolatinė, kaskart vis atnaujinama ekspozicija, kuriama visų bendruomenės vaikučių.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupių „Riešutėliai“ ir „Viščiukai“ ugdytiniai bei vyr. auklėtoja Regina Andrejauskienė, auklėtoja metodininkė Aušra Jonkienė ir auklėtoja metodininkė Regina Klemovienė pakvietė tėvelius, vaikučius, darbuotojas į šventiškai kilnią akciją –Lietuvos 100-ojo gimtadienio proga nupinti šimtą trispalvių pynučių, jomis puoštis ir dovanoti Telšių gyventojams. Džiugu sakyti, kad pynutes pynė patys vaikai, mamos ir tėčiai, sesės ir broliai, močiutės ir seneliai, grupių darbuotojos – trispalves lietė trys kartos.

  • Dvi darželio komandos pasiskirstė po Telšių miestą ir šventine nuotaika, jau visai artėjant atkurtos Lietuvos 100-ajam gimtadieniui, pasidalijo su Telšių rajono meru, administracijos direktoriumi, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, kitais Telšių rajono savivaldybės, kaimyninių įstaigų – Telšių vyskupijos katechetikos centro, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos, Telšių kultūros centro, gėlių salono „Nasturtė“, knygyno „Pegasas“ – darbuotojais, Žemaitijos sostinės praeiviais.
  • „Varliukų“ grupės bendruomenė, vadovaujama auklėtojų Stanislavos Balčiūnienės ir Rimos Suprogonienės, įgyvendina projektą „Aš myliu Lietuvą“.
  • Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ atstovės simboliškai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos Vasario 16-ąją Telšių Nepriklausomybės aikštėje iš trispalvių sudėti skaičių „100“.
  • Grupė mūsų vaikučių (tarp 100 darželinukų) vasario 16 d. giedojo Lietuvos Respublikos himną pagrindiniame šventiniame koncerte Telšių turgaus aikštėje.
  • Kartu su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis dalyvavome Lietuvos 100-mečiui skirtame renginyje-akcijoje „Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje“, kur mūsų bendruomenei atstovavo visapusiškai lietuviškumą puoselėjanti Astos ir Mindaugo Šimkevičių, 5 vaikučių tėvų, šeima.

  • Pradėjome akciją „100 Berželio sveikinimų“: suprasdami, kad Lietuva, kelias į jos tapatumo ir prasmės suvokimą prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, vaikučių sukurtais trispalviais darbeliais padėkojome grupėms Darželio taryboje atstovaujantiems tėveliams, kurie, negailėdami laiko, savo išmintį, įžvalgas, pastebėjimus, idėjas dovanoja tam, kad vaikai augtų dori, atsakingi, saugūs, kūrybingi piliečiai. Kartu pasidžiaugėme puikia Darželio taryboje dirbančių tėvelių komanda: pirmininke Donata Armaliene, Ernesta ir Augustinu Baltmiškiais, Salomėja Antanavičiene, Jolita Antanavičiūte-Gedgaudiene, Ernesta Bulatoviene.
  • Vasario 15 d. atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimą surengėme lauke: giedojome Lietuvos himną, dainavome lietuviškas dainas, žaidėme, trispalvėmis juostelėmis papuošėme edukacinės lauko klasės medžius, paleidome į dangų trispalvius balionus, linkėdami Lietuvai laisvai gyvuoti ilgiausius amžius.

Kiekvienam iš mūsų kartais kyla klausimas: kaip suprasti, kad mus myli, kaip patiems parodyti meilę, ką turime daryti, kad ją išreikštume. Turbūt aišku viena: turėtume daryti tai, ką galime, taip, kaip galime, svarbu, kad nuoširdžiai ir natūraliai. Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ būtent tokios nuostatos ir laikomės – veikdami taip, kad mūsų lietuviškoji tapatybė būtų ne proginė, o gyvas, nuolatinis procesas, ypač ugdant mažuosius, kurie tik pradeda pažinti savo Tėvynę. Belieka pasidžiaugti, kad mums, ugdytojams, tikra laimė – dalyvauti tame stebuklingame mažųjų pažinimo procese, kartu su jais tyrinėjant Lietuvos istoriją, kalbą, kultūrą, tradicijas ir taip kasdien vis naujai atrandant neišsenkančius lietuviškosios tapatybės lobius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.