„Ateities inžinerijos“ projektas Lizdeikos gimnazijoje

Sandra Karenauskienė
,
Radviliškio Lizdeikos g-jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Radviliškio Lizdeikos gimnazija jau kelerius metus bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (Vilnius Tech) ir įgyvendina nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ projektus. Juk tyrinėti savo gyvenamąją aplinką, pasitelkus veiksmingas šiuolaikines technologijas, yra įdomi ir prasminga veikla. Žinoma, mokytis tyrinėti ir kurti būtų kur kas lengviau, jei netoli gimnazijos veiktų reikiamos kompetencijos techninės kūrybos centras ar aukštoji mokykla, kurių laboratorijose galėtų vykti mokymai ar būtų galima pasisemti patirties. Tačiau tokių galimybių nėra, o tyrinėti, net ir sudėtingomis karantino sąlygomis, iš siūlomų 17 projektų, pasirinktos 8 temos, kurios sėkmingai integruotos į matematikos, fizikos ir biologijos mokomuosius dalykus. Mokinius nuotoliniu būdu konsultuoja ir metodinę medžiagą pristato Vilniaus Tech universiteto koordinatorės prof. dr. Marija Burinskienė, doc. dr. Eglė Marčiulaitienė ir dr. Vilūnė Lapinskienė.

 

Šiais mokslo metais Radviliškio savivaldybė, finansuodama vaikų vasaros poilsio stovyklos „Ateities inžinerija“ įgyvendinimą, skyrė 3 540 eurų, už juos gimnazija įsigijo tyrimams reikalingų priemonių, kurios bus naudojamos ir tolesniame mokymo procese. Nors dėl viruso plitimo susidariusios sąlygos neleido užbaigti visų tyrimų, tačiau tiek visiškai įgyvendinti projektai, tiek vykdomi darbai pristatyti AI 4-ojo sezono žiemos sesijos konferencijoje, vykusioje virtualioje aplinkoje. Iš 33 Lietuvos mokyklų pristatyta tik 13 užbaigtų projektų, tarp jų net 6 Lizdeikos gimnazijos tiriamieji darbai: „Lizdeikos gimnazija – darni mokykla?!“, „Lizdeikos gimnazijos energinio efektyvumo vertinimas“, „Lizdeikos gimnazijos oro kokybės ir šiluminio komforto įvertinimas ir analizė“, „Lizdeikos gimnazijos mokinių kelionės į mokyklą“, „Lizdeikos gimnazijos aplinkos darnos vertinimas“, „Dirvožemio tyrimas“. Dar du projektai – „Radviliškio oro kokybės tyrimas biotestavimo būdu“ ir „Vandens tyrimai Radviliškio miesto ir jo apylinkių vandens telkiniuose“ – nebaigti, juos numatyta tęsti ir pristatyti pavasario sesijos metu.

 

Prie „Ateities inžinerijos“ projektų dirbo gausus būrys pirmokų gimnazistų: po 7 mokinius iš 1B ir 1C klasių bei 24 mokiniai iš 1D klasės. Tiriamąsias veiklas koordinavo mokytojos J. Caporkienė, A. Šmukštienė, L. Semeniukienė, S. Karenauskienė.

 

Apibendrindamas žiemos sesijos rezultatus dr. H. Mykolaitis teigė, kad projektų autorių pasirengimo lygis tikrai aukštas, o sudėtingomis suvaržymų sąlygomis atliktų ir pristatytų darbų originalumas ir taikomoji vertė net nekelia abejonių, todėl mokslininkas tikisi, kad universiteto ir Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas bus tęsiamas.

 

Iš tiesų tiriamieji darbai patrauklūs mokiniams, leidžia ne tik tobulėti šiuolaikinių technologijų srityje, bet ir savarankiškai atlikti įvairius tyrimus, ir tokiu būdu paįvairinti mokymosi procesą. Be to, darbų pristatymas akademinei auditorijai ne tik lavina viešojo kalbėjimo įgūdžius, bet ir skatina pasitikėjimą savimi bei ugdo teisingesnį požiūrį į aplinką. Juk gyvendami dėl mokslo laimėjimų nuolat kintančioje aplinkoje, privalome įsisąmoninti, kad mūsų veikla turi ne tik kurti naujus išmaniuosius vartojimo produktus bei paslaugas, bet ir puoselėti aplinką, tausoti jos išteklius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.