Aštuoniasdešimt mokyklų 5–8 klasėse išbandys integralaus gamtamokslinio ugdymo programą

Naujais mokslo metais 80 Lietuvos mokyklų 5–8 klasėse išbandys integralaus gamtamokslinio ugdymo programą. Tai galimybė gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) mokytis įdomiai ir įtraukiančiai – atliekant tiriamuosius darbus, eksperimentuojant, mokantis už mokyklos ribų.

 

„Šią programą, kuri įgyvendinama jau keletą metų, mokyklos pamėgo, didelis noras įsitraukti ir pamėginti šių labai svarbių dalykų mokyti kitaip. Programos metu tiek mokytojai, tiek vaikai parodo savo kūrybiškumą, išradingumą, susitelkimą. Jau keleto metų rezultatai atskleidžia, kad vaikų pasiekimams ši programa turi teigiamą poveikį“, − sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Programa buvo parengta 2015 m., imta išbandyti 2017 m. devyniolikoje mokyklų. Nuo 2018 m. į programos išbandymą įsitraukė dar 60 mokyklų ir ši veikla tapo finansuojamo ES lėšomis projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ dalimi.

 

Įgyvendinant šią programą su klase gali dirbti ir du, ir daugiau mokytojų. Jeigu dirba keli mokytojai, tada kiekvienas moko artimiausių savo specialybei temų, kiti padeda planuoti, konsultuoja. Yra mokyklų, kuriose to paties dalyko mokytojai dirba skirtingose klasėse, bet kartu planuoja savo pamokas. Keliose mokyklose kartu su gamtos mokslų mokytojais dirba ir geografijos mokytojas. Kai nedidelėje mokykloje dirba tik vienas gamtos mokslų mokytojas, jis tariasi su kolegomis iš kitų mokyklų. Užsimezgė gražūs bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi ryšiai tarp pirmo etapo 19-os programą išbandančių mokyklų mokytojų, kurie jau ne pirmus metus kartu planavo kitų mokslo metų veiklas. Aktyviai į programos įgyvendinimą įsitraukia ir mokyklų administracijos atstovai. Neretas atvejis, kai pavaduotojai mokytojų prašymu į tvarkaraštį įtraukia dvi gamtos mokslų pamokas iš eilės, todėl jas lengviau organizuoti netradicinėse aplinkose, arba mokiniai gali atlikti didesnės apimties praktines, projektines veiklas, tiriamuosius darbus. Jeigu mokykla turi lėšų, skiriamos papildomos pamokos, įdarbinamas mokytojo padėjėjas-laborantas. Mokiniai mokomi aktyviais, kūrybiškais metodais, jie gauna paskatų kurti, modeliuoti, bendradarbiauti. Dėl to labai išauga mokinių motyvacija, susidomėjimas gamtos mokslais, o kartu pagerėja ir jų pasiekimai.

 

Programą išbandančių mokyklų sąrašas

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.