Artėjama automatinio Lietuvos aukštojo mokslo suteikiamų kvalifikacijų pripažinimo Beniliukso šalyse link

Vyriausybė, atsižvelgdama į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiūlymą, priėmė sprendimą siūlyti Prezidentui teikti Seimui ratifikuoti daugiašalę sutartį tarp Belgijos, Nyderlandų, Liuksemburgo, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

 

Sutartimi siekiama panaikinti kliūtis aukštojo mokslo suteikiamų kvalifikacijų pripažinimui: ją ratifikavus Lietuvoje suteiktos bakalauro, magistro ir daktaro kvalifikacijos bus automatiškai pripažįstamos ne tik Baltijos, bet ir Beniliukso šalyse: Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge.

 

Sutartis sudarys geresnes sąlygas studentų ir absolventų, dėstytojų, mokslinių tyrimų ir mokslininkų, darbuotojų ir specialistų mobilumui, stiprins tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje.

 

Sutartis buvo priimta 2021 m. rugsėjo 14 d. Jai įsigaliojus prie jos prisijungti galės ir kitos Europos aukštojo mokslo erdvės šalys. Tokį susidomėjimą jau dabar pareiškė keletas šalių.

 

Papildomo valstybės finansavimo Sutarčiai įgyvendinti nereikės. Priešingai, joje nurodytoms aukštojo mokslo kvalifikacijoms pripažinti nebus taikomos jokios įprastinės procedūros, o tai leis sutaupyti tiek lėšų, tiek laiko ir neeikvoti žmogiškųjų išteklių.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.