Ar tikrai nuotolinio ugdymo iššūkis įveiktas?

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio iniciatyva gegužės 20 d. surengta ikimokyklinio ugdymo mokytojų diskusija „Ar tikrai nuotolinio ugdymo iššūkis įveiktas?“. Dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir keli priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Diskusiją moderavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Silvija Simpukienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Giedrė Petrošienė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai aktyviai dalyvauja nuotoliniuose renginiuose, džiugina susidomėjusių dalyvių gausa, – ne išimtis ir ši virtuali diskusija, į kurią registravosi net 60 dalyvių.

 

Diskusijos dalyviai gavo atlikti užduotį – pagalvoti ir įvardinti, su kokiu gamtos reiškiniu, gyvūnu ar augalu sieja nuotolinį ugdymą(si). Atsakymai – išties vaizduotę žadinantys ir netikėti, tačiau dominavo dinamiški gamtos reiškiniai – vėjas, audra, – po jų – lyg ir artėja atoslūgis.

Įvardintus nuotolinio ugdymo vaizdinius, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Giedrė Petrošienė sumaketavo į kelis dizaino variantus, tad išvydome savitą nuotolinio ugdymo portretą, kuris traukia dar kartą peržiūrėti ir apmąstyti tai, kas išgyventa.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Zarambienė pasidalijo patirtimi, kaip jai pavyko įveikti nuotolinio ugdymo iššūkius, kokie yra esminiai dalykai įvaldant pasikeitusio ugdymo organizavimo formas. Minėtoji dalyvė, su visais pasidalino atlikto tyrimo, „Nuotolinio ugdymo iššūkiai ikimokyklinėje įstaigoje, tėvų įsitraukimo į ugdymo įstaigos gyvenimą skatinimas“, rezultatais ir įžvalgomis.

 

Diskusijos dalyviai pateikė pavyzdžių, kaip jiems sekėsi įveikti staiga pasikeitusio ugdymo organizavimo iššūkius. Daugelis pasisakiusiųjų pastebi, kad ženkliai patogesnis ir efektyvesnis bendravimas su tėvais bei informacijos perdavimas vyksta uždarose socialinio tinklo „Facebook“ grupėse bei naudojantis „Messenger“ programėle. Taip pat pastebėta, kad priemonė „Mūsų darželis“ ne tokia efektyvi bendrauti ir atgaliniam ryšiui su ugdytiniais ir jų tėveliais teikti. Svarstoma, kad galbūt pastaroji sistema šiuo aspektu turėtų būti tobulinama. Pasisakiusieji pripažino, kad itin sunku planuoti laiką: darbui tekdavo skirti daug daugiau laiko, o poilsiui jo trūkdavo, nes ruošimasis ugdomosioms veikloms dažniausiai tęsdavosi iki vėlumos.

 

Aktyviai reikšdami mintis, diskusijos dalyviai atsakė į klausimą: „Jei rengtumėte rekomendacijas, dėl darbo ir ugdymo nuotoliniu būdu, kokie būtų pastebėjimai, ką išskirtumėte būtinais elementais?“.

Išanalizavus visus atsakymus išryškėjo keletas, anot dalyvių, svarbiausių aspektų: turėtų būti bendro pobūdžio rekomendacijos, pasiūlymai, apibrėžiantys visą ikimokyklinio ugdymo darbo sistemą; įstaigų vadovai turėtų sudaryti sąlygas mokytojams dirbti kokybiškais kompiuteriais, kuriuose įdiegtos visos reikiamos programos ir interneto ryšys; svarbų vaidmenį užimtų kursai ar seminarai: „Informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) įrankių valdymas ir taikymas mokytojo darbe“, „Psichologinis atsparumas krizės metu“ ar pan.; itin reikšmingu laikomas bendradarbiavimas su kolegomis, dalijimasis informacija ir gerąja patirtimi; svarbus ir reikšmingas – laiko ir darbotvarkės vadybos išmanymas; itin svarbu, kad darbuotojai nuolat jaustų administracijos palaikymą; savalaikis bendros informacijos teikimas.

 

Dalyviai džiaugėsi ir nuoširdžiai dėkojo Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro (KPŠKC) darbuotojams ir vadovui už didelį dėmesį, skirtą miesto mokytojams, profesionalią pagalbą, ypač pačioje nuotolinio ugdymo pradžioje, kai dažnas jautėsi sutrikęs, nes trūko patirties bei specifinių žinių, kaip taikyti ir valdyti kompiuterinius įrankius. Juk KPŠKC suorganizavo net keletą nemokamų pažintinių mokymų, skirtų perprasti informacinių technologijų įrankius, ir tikslingai jais naudotis. Mokytojams seminarai pasitarnavo ir įkvėpė drąsos veikti. Sutartinai pritarta minčiai, kad šiuo laiku mokytojai tapo išmanesni ir sumanesni.

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.