Ar esame pasiruošę gyventi globaliame pasaulyje?

Dalina Ubartaitė-Vingienė

Gyvename globaliame pasaulyje, kuriame ribos tarp lokalumo ir globalumo vis labiau nyksta. Tarpusavio ryšiai tokiose srityse kaip prekyba, vartojimas, aplinkosauga, technologijos, mūsų dalyvavimas tarptautinėse veiklose, santykiai su žmonėmis bei mūsų kasdieniniai sprendimai jau seniai peržengė ne tik valstybių, bet ir žemynų ribas. Naujausia statistika rodo, kad maždaug 65,6 proc. visų pasaulio gyventojų yra aktyvūs interneto vartotojai. Taigi egzistuoja pasaulinė žmonių, naršančių skaitmeniniame pasaulyje, bendruomenė. Todėl šiandien globalus švietimas, ugdantis asmenybę, kuri kritiškai mąsto, geba suprasti globalaus pasaulio aspektus, sąsajas ir ryšius bei asmeninį vaidmenį dalyvaujant globaliuose pokyčiuose, tampa itin svarbus.

 

Esame Lietuvos piliečiai, suvokiantys savo šaknis, tautinį indentitetą, ir kartu pasaulio piliečiai, dalyvaujantys globaliuose procesuose. Kyla klausimas ar esame tinkamai pasiruošę gyventi vis labiau globalėjančiame pasaulyje? Ar turime aktyvaus pilietiškumo ir skaitmeninio pilietiškumo kompetencijų? Kaip elgtis virtualioje erdvėje, kuri apima visą globalų pasaulį? Kaip turėtume elgtis su savo turima informacija ir kūriniais virtualioje erdvėje? Kokių žinių bei įgūdžių turime turėti, kad galėtumėme būti pilietiški skaitmeniniame pasaulyje? Į šiuos klausimus bandėme atsakyti 6 dienų „Erasmus+KA122“ projekto Nr. 2022-1-LT-KA122-SCH-000072544 „Gyvenk lokaliai, mąstyk ir veik globaliai“ tarptautiniuose kvalifikacijos kursuose „Skaitmeninis pilietiškumas&medijų raštingumas: dalijimasis atsakomybe“. Kursai vyko rugsėjo 5–10 d. Barselonoje, juos vedė Europass Teacher Academy lektorė Marina Morena.

 

Nesvarbu, kokio amžiaus žmogus bebūtų, žinoti, kaip išlikti saugiems, gerbti kitus ir prasmingai dalyvauti mūsų skaitmeninėje visuomenėje, tampa būtinybe. Lankydamiesi įvairiose svetainėse, mes paliekame skaitmeninį pėdsaką, pagal kurį gauname įvairius pasiūlymus. Naršydami bei veikdami įvairias veiklas internete, mes paliekame savo asmeninę informaciją, nuotraukas, el. paštą, telefono numerį. Nesvarbu, ar tai būtų kibernetinio saugumo grėsmės mūsų asmens duomenims, turtui ir tapatybei, ar dezinformacijos skleidimas, internetas gali būti pavojinga vieta. Todėl skaitmeninio pilietiškumo sąvoka tampa svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Skaitmeninis pilietis yra asmuo, kuris ugdo įgūdžius ir kaupia žinias, kad galėtų efektyviai naudotis internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Geras skaitmeninis pilietis yra tas, kuris yra informuotas apie įvairias problemas, susijusias su technologijų nauda ir grėsmėmis.

 

Taigi, skaitmeninis pilietiškumas – tai galimybė saugiai ir atsakingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, taip pat būti aktyviu ir pagarbiu visuomenės nariu tiek internete, tiek neprisijungus. Skaitmeninio pilietiškumo elementai: skaitmeniniai įgūdžiai, bendravimas internetu, duomenų sauga, žodžio laisvė, skaitmeninė gerovė, kibernetinė sauga.

 

Žinios ir supratimas apie skaitmeninį pilietiškumą ir medijų raštingumą ugdo ne tik kritinį mąstymą, bet ir formuoja asmenybės socialinę atsakomybę. Tai skatina prisiimti atsakomybę už savo kasdieninius sprendimus  nuo mažiausių dalykų – ką perkame ir kaip vartojame, ką manome ir kalbame apie kitus.

 

Grįžusios iš kursų, aš, istorijos mokytoja Dalina, ir mano kolegė, anglų kalbos mokytoja, Daiva Kazlauskienė, siekiame pamokose pritaikyti įgytą patirtį Kauno technologijos mokymo centre, kad jaunuoliams kibernetinėje erdvėje pasiklysti neleistų vertybių kompasas ir jie galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.