Apskritojo stalo diskusija „Tikslas vienas“

Irena Povilauskienė, Rasa Lideikienė, Daiva Stonė

Kovo 29 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko tėvų, lopšelių-darželių „Pupų pėdas“, „Trys nykštukai“, „Pasaka“, „Dainelė“, „Rugiagėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Tikslas vienas“.

 

Šeima, darželis ir mokykla yra atsakingi už kartos parengimą savarankiškam gyvenimui. Tėvų, auklėtojų ir mokytojų tikslas – augantis žmogus, būsimas pilietis, todėl visiems labai svarbu ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, siekiant geresnės emocinės jo savijautos, padedant jam įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

 

Per diskusiją priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rūta Čeledienė, Rasa Šurkienė, Sandra Karaveckienė iš lopšelių-darželių „Dainelė“, „Pupų pėdas“ pristatė prevencinę programą „Zipio draugai“, pasidalijo patirtimi, kaip sekasi ją įgyvendinti. Dainų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Rasa Lideikienė parengė pranešimą „Vaiko vertybių formavimo būdai“ ir aptarė, kokį vaidmenį formuojant vaiko vertybes atlieka ugdymo įstaiga ir pedagogas. Į diskusiją aktyviai įsitraukė ir tėvai. 1a klasės mokinio mamytė Vaida Paulauskienė skaitė pranešimą „Šeimos įtaka formuojant vertybes“, kalbėjo apie bendradarbiavimo skirtumus, kurie išryškėja vedant vaikus į darželį ir mokyklą. Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos pristatė prevencinę programą „Antras žingsnis“.

 

Apibendrinant diskusiją, sukurta gėlių puokštė, simbolizuojanti bendrą visų tikslą – vaiką, gebantį įveikti socialinius ir emocinius sunkumus. Puokštė pražydo vaiko sėkmės žiedais!

Tikimės, kad tėvų, lopšelio-darželio ir pradinio ugdymo pedagogų glaudus bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi padės siekti tvirtų vaiko socialinių ir emocinių įgūdžių.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.