Aplinkosauginis ugdymas per tyrinėjimą

Jadvyga Dankovskaja
,
mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vienas iš būdų padėti gamtai bei sumažinti joje esančių atliekų kiekį – atliekų rūšiavimas. Atliekų rūšiavimas suteikia apčiuopiamos naudos: kaupiamos antrinės žaliavos iš kurių galima pagaminti naujų produktų; tausojami gamtos ištekliai ir energija; mažinamas atliekų kiekis sąvartyne ir aplinkos kenksmingumas; mažiau kertama miškų; švaresnis vanduo ir oras.

Antrinės žaliavos rūšiuojamos bent du kartus. Pirmą kartą jas rūšiuojame mes, kuomet atliekas nunešame į joms skirtus konteinerius. Antrą kartą rūšiavimas vyksta atliekų perdirbimo įmonėje, atskiriant gyventojų neteisingai įmestas pakuotes.

 

Vienas iš pasaulio pažinimo būdų – aplinkos pažinimas. Aplinką suvokiame kaip gyvąją ir negyvąją gamtą, socialinius, kultūrinius žmonių gyvenimo aspektus. Todėl aplinkos pažinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams viena dalis skirta socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui, antroji – gamtos pažinimui.

Programos tikslas – supažindinti vaikus su ekologija, ir paaiškinti kas tai yra. Ugdyti vaikų kultūrą, kalbinę raišką, kūrybiškumą.

Programos uždaviniai: siekti, kad vaikai pratintųsi rūšiuoti atliekas nuo pat mažens, domėtųsi ekologija, kūrybingai panaudotų antrines žaliavas; suteikti vaikams galimybę tyrinėti, žaisti su vandeniu ir smėliu; skatinti vaikų domėjimąsi žaidimais su smėliu ir vandeniu.

 

Tyrinėjimui panaudoti plastmasiniai buteliai, kibirėliai, lėkštutės, puodeliai, šaukšteliai, smėlis, vanduo.

Veikla įgyvendinta grupėje. Pirmiausia vaikams paaiškinau, kas yra ekologija bei atliekų rūšiavimas ir parodžiau, ką galima su jomis veikti. Paruošiau visas reikalingas priemones. Į plastikines lėkštutes įbėriau smėlio, o į kibirėlius pripyliau vandens. Vaikai paėmė šaukštelius ir pradėjo berti smėlį į butelius, kur vėliau reikėjo pripilti vandens. Vaikai puodeliais sėmė vandenį iš kibirėlių ir pylė į butelius. Butelius užpildžius reikiamu kiekiu smėlio ir vandens, užsukome kamšteliais. Pademonstravau vaikams, kad taip užpildytą butelį galima kratyti ir išgauti garsus. Paklausus, į ką šie garsai panašūs, jie atsakė, jog į barškutį. Vadinasi, butelius galima pritaikyti kaip muzikinį instrumentą. Vaikams patiko berti smėlį į butelius, pilti vandenį, o labiausiai džiaugėsi kratydami butelius ir klausydamiesi skleidžiamų garsų. Šią veiklą vaikai gali atlikti tiek darželyje, tiek ir namuose su tėveliais.

 

Beveik visi žymūs mokytojai ir psichologai kalbėjo apie vaizdinio mokymo metodo vertę. Šis metodas suteikia vaikui galimybę savarankiškai atrasti gamtos dėsnius. Stebėjimų ir eksperimentų metu praturtėja vaiko atmintis, suaktyvėja mąstymas, vystosi kalba. Darželyje neturėtų būti aiški riba tarp paprasto gyvenimo ir eksperimentų atlikimo, nes eksperimentai – tai tik būdas pažinti pasaulį, kuriame turi gyventi vaikai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.