Apkabinkime Lietuvą dainomis, senolių išmintimi ir širdimi…

Gražina Žiužnienė
,
vyresn. auklėtoja

Lietuvai – 100. Ši sukaktis svarbi kiekvienam lietuviui. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ etnokultūros komandos narius, meninio ugdymo mokytoją Dalytę Ivoškienę, vyresniąsias auklėtojas Vilmą Jasenkaitę, Ritą Vigelienę, Liną Paulauskaitę, Gražiną Žiužnienę vienija meilė Lietuvai, jos tradicijoms ir papročiams, meilė mažiesiems Lietuvos piliečiams.

 

Šių metų etnokultūros komandos veiklos plane, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, išsikėlėme uždavinius – branginti savo tautos istoriją, panaudoti socialinę aplinką vaiko etniniam ugdymui(si), siekti šeimos ir įstaigos susitarimo ir bendradarbiavimo vienovės, organizuoti edukacinius renginius, supažindinančius vaikus su senolių papročiais, tradicijomis.

 

Dirbome darniai, atsakingai, kūrybiškai. Vasario mėnesį „Purienoje“ organizavome renginių savaitę „Lietuva – mano gimtinė“, skirtą Lietuvos 100-mečiui. Darželio bendruomenė paminėjo šią svarbią datą dainomis, žaidimais, šokiais, eilėmis. Renginius vainikavo šventė „Tau, miela šalele…“. Parengėme tarptautinį projektą „Atraskime praeitį, kad įkvėptume ateitį“. Etnokultūros komandos nariai drauge su ugdytiniais dalyvavo Šėtos specialiojo ugdymo centro interaktyviame pilietiškumo ugdymo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018“, Kėdainių rajono švietimo įstaigų projekte „Iš mažos širdelės – Lietuvai“. Priešmokyklinės „Zuikučių“ grupės ugdytiniai Elijus Krasadomskas, Faustas Noreika ir Gabija Lukošiūtė (auklėtoja V. Jasenkaitė) kūrė ir iliustravo sveikinimus, skirtus Lietuvos 100-mečiui. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninės veiklos projekte „Aš + mano seneliai = Velykos darželyje“ vaikai drauge su pedagogais, tėvais ir seneliais atgaivino velykines tradicijas ir papročius, sujungdami praeitį su dabartimi. Su pačiais mažiausiais įstaigos „Bitučių“ grupės vaikučiais (auklėtoja G. Žiužnienė) vykdėme projektą „Girgu gurgu į pasakėlių, liaudies dainelių turgų“, kuris paskatino jaunuosius tėvelius atsigręžti į tautos kūrybą, atrasti jos grožį, svarbą formuojant vaikų kūrybiškumą, savimonę, patirtinį ugdymą(si).

 

Labai svarbu pažinti artimiausią aplinką. Juk Kėdainiai – labai senas, turintis turtingą savo praeitį, architektūrą, miestas. „Žvirbliukų“ grupės ugdytiniai, vadovaujami etnokultūros komandos narės, vyresniosios auklėtojos Ritos Vigelienės, vykdė projektą „Žvirbliukų skrydis po gimtuosius Kėdainius“ ir savo miestą pristatė Lenkijos vaikams projekte „Pasakyk labas pasauliui“. Kasmet dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Daug puikių idėjų kilo organizuojant respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursą „Iš močiutės skrynios“, kuris atskleidė naujus mažuosius talentus. „Purienoje“ organizavome baigiamąją šio renginio šventę. Į ją atvyko mažieji menininkai iš visos Lietuvos. Šventės dalyviams etnokultūros komanda parodė inscenizuotą lietuvių pasaką „Obelėlė“. Mūsų komanda organizavo vaikų darbų parodą „Lietuvėlei mylimai“, nuotraukų parodą „Dainos sparnais apkabinu gimtinę“, senovinių lietuvio buities rakandų parodą „Iš senosios palėpės“. Bendradarbiavome su senjorų klubu „Rudenėlis“, Kėdainių Arnetų namais. Darželio ugdytinių kapela „Kukutis“ dalyvavo rajoninėje ikimokyklinių įstaigų vaikų folkloro šventėje „Ei, mažiukai, duokim garo“. Koncertavome Josvainių senelių namų gyventojams – bendraudami su senoliais vaikai ir pedagogai įgijo neįkainojamos gyvenimiškos patirties. Organizavome šeimų dienai skirtas šventes „Mamytei, tėveliui skamba mūs dainelė“. Liaudies dainų, ratelių, žaidimų mokėme įstaigos svečius iš Islandijos, Švedijos, Suomijos ir kitų šalių.

 

Visus etnokultūros komandos sumanymus palaikė įstaigos vadovė Birutė Naruševičienė, bendruomenės nariai. Ateityje etnokultūros komandos laukia nauji darbai, artimiausias – Kėdainių miesto dainų ir šokių šventė „Kokia nuostabi, Lietuva esi“, kurioje „Purienos“ kolektyvui atstovaus meninio ugdymo mokytoja D. Ivoškienė, vyresnioji auklėtoja Evelina Rajunčienė su „Boružiukų“ grupės vaikučiais.

 

Džiaugiamės, kad Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ etnokultūros komanda, vadovaujama meninio ugdymo mokytojos Dalytės Ivoškienės, gali prisiliesti prie mažų vaikų širdelių, užpildydama jas meile gimtam kraštui, jo kultūrai.

Apkabinkime Lietuvą dainomis, senolių išmintimi ir širdimi…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.