Apie vaikų emocinio intelekto ugdymą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“

Asta Lenkauskienė
,
Klaipėdos l.-d. „Alksniukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvoje jau ne vienerius metus ikimokyklinio ugdymo įstaigos įgyvendina emocinio intelekto  programas, kurių dėka formuojami vaikų emocinio raštingumo įgūdžiai bei gebėjimai. Nenorėdami atsilikti nuo kitų bei „užstrigti“ laikmetyje, ir mes, Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ pedagogai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėjome ugdytinius supažindinti su „Kimochis“ personažais. Remiantis įstaigos mokytojų bei ugdytinių tėvų bendru požiūriu, kad šiuo metu šalyje išgyvenant pandemiją, toks ugdymas ypač būtinas ir siekiant kartu spręsti iškylančias ugdymosi bei emocinės sveikatos, socialines, elgesio ir savireguliacijos problemas, nutarėme aktyviai taikyti socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochis“ ir ją integruoti į ugdomąjį procesą.

 

„Alksniuko“ mokytojai, skirdami daug laiko bei dėmesio praktinėms jausmų pamokėlėms, moko savo ugdytinius atpažinti emocijas ir jas įvardinti, padeda kurti pozityvius tarpusavio santykius bei plėtoja vaikų gebėjimus emociškai adaptuotis įvairiose situacijose ir aplinkose.

 

Organizuojamos smagios veiklos, kuriose svečiuojasi skirtingų temperamentų žaismingi personažai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, rūpestingoji Balandė Meilė, nedrąsus Vikšrelis, valdingoji Katė, miela Roželė ir išdykusi Lipšniakojė, savyje „slepiantys“ tam tikrus jausmus. Vaikams patrauklios ir spalvingos lėlytės skatina įvardinti tą jausmą, moko suprasti kūno kalbą, tinkamai parinkti žodžius bei balso toną, skatina reikšti emocijas tinkamu būdu, motyvuoja priimti žaidimo taisykles, prisiminti išgyventas akimirkas grupėje, namuose, kieme ar parduotuvėje bei „pasiūlo“ vaikams pagalbą „nedraugystės“ situacijose ar  užplūdus neigiamoms emocijoms.

 

Įstaigoje užsiėmimus su „Kimochiais“ organizavome praktiškai visą dieną; tiek pamokėlių, tiek ir bendravimo ar žaidimų metu siekiame su vaikais emocijas tyrinėti, pažinti ir jas suprasti. Atvirose veiklose „Kimochiai“, „Vaikai mokosi pažinti jausmus“, „Susitikimas su Kimochiais“ ir kt. mokytojai ugdė ugdytinių socialines-emocines kompetencijas artimiausioje jiems aplinkoje, o įžvalgomis ir sėkmės istorijomis pasidalijo įstaigos mokytojų metodinių pasitarimų metu. Parengtais pranešimais „Socialinės-emocinės „Kimochi” programos iššūkiai ir galimybės, dirbant su ankstyvojo ir vyresniojo amžiaus vaikais”, „Susipažinkime su ,,Kimochiais“ bei įgyvendintais socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos rezultatais ir praktine patirtimi dalintasi su kolegėmis bei ugdytinių tėvais.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo „Žiogelių“, „Meškiukų“, „Bitučių“ grupėse stebėtų situacijų metu išryškėję vaikų gebėjimai į šypseną atsakyti šypsena, atsiprašyti už netinkamą elgesį ar, pastebėjus liūdną draugą, jį pralinksminti bei įtraukti į žaidimą, džiugina ne tik ugdytojus, bet ir jų tėvelius. Juk vaikus emocijos stipriai veikia ne tik darželyje, bet ir namuose iškyla įvairių situacijų, kai kartais jų sprendimams nebūtina, o kartais ir būtina suaugusiojo pagalba. Todėl lopšelio-darželio ,,Alksniukas“ mokytojai aktyviai ir noriai vykdo šviečiamąją sklaidą, taip skatindami ugdytinių tėvus domėtis emocinio intelekto ugdymu. Pedagogai jiems teikia rekomendacijas, kaip skatinti vaikų teigiamas emocijas, kaip padėti vaikams nurimti po keblių situacijų, kviečia kartu prisiimti atsakomybę už vaikų netinkamą elgesį bei palaikyti pozityvius tarpusavio santykius. Tik bendradarbiaujant su tėvais turime galimybę prisidėti prie socialiai reikšmingų šiandienos pokyčių, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atjaučiantis, atsparus, malonus ir drąsus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.