Antrasis „Erasmus+“ projekto „Žmogaus teisės / Europa“ partnerių susitikimas Ispanijoje

Irma Žilinskienė
,
Kauno l.-d. „Ežiukas“ direktorė

„Žmogaus teisės / Europa“ (angl. „Human Rights / Europe“) – tokia aktualia tema Kauno lopšelyje-darželyje „Ežiukas“ įgyvendinamas programos „Erasmus+“ tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas.

„Erasmus+“ projekto partneriai – švietimo ir ugdymo įstaigos iš Ispanijos, Italijos, Turkijos ir Rumunijos – balandžio 1–5 d. Torrejón del Rey „Ceip Las Castillas“ vidurinėje mokykloje (Ispanija) organizavo antrąjį „Erasmus+“ bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių daugiašalio projekto „Žmogaus teisės / Europa“ partnerių susitikimą. Lietuvai atstovavau aš, Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorė Irma Žilinskienė, projekto koordinatorė Rita Radzevičienė, psichologė Monika Motužė, specialioji pedagogė Nomeda Ramaškaitė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogės Lina Grinevičiūtė bei Inesa Kazlauskienė.

 

Pirmąją vizito dieną projekto partneriai bendravo su mokiniais ir mokytojais, dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pamokose, kartu atliko kūrybines užduotis, apžiūrėjo ugdymo erdves, mokinių darbų parodas. Stebėjo mokinių paruoštą meninę programą žmogaus ir vaiko teisių tematika. Susipažinę su mokykla visi dalyviai pristatė atliktas projektines veiklas, kurios buvo suplanuotos per pirmąjį susitikimą Turkijoje. Projekto dalyviai pasidalijo gerąja patirtimi, kaip kasdieną kuria ir puoselėja draugišką aplinką, siekdami geresnio žmogaus ir vaiko teisių pažinimo, aktyvaus pilietiškumo ugdymo. Kiekvienos šalies pristatyta vykdomų projektinių veiklų SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) analizė padėjo geriau ir tiksliau išgryninti veiklų prioritetus.

Kitos dienos buvo skirtos darbui mišriose grupėse. Diskutuodami apie vaiko teises, apie vaikus, susiduriančius su seksualine prievarta, žeidžiančiu elgesiu, išnaudotojišku darbu, suformulavome ir apibrėžėme tolesnes veiklas.

 

Per vizitą taip pat susitikome ir su vietos valdžios atstovais. Šiltai ir draugiškai diskutavome su Torrejon del Rey moterų organizacijos narėmis apie mūsų šalių bendrą patirtį ir patiriamus sunkumus, siekiant užtikrinti žmogaus teises. Įsimintas buvo ir susitikimas su viena seniausių Ispanijoje nevyriausybinių organizacijų „Socorro de los pobres“, kuriai jau 57 metus vadovauja jos įkūrėjas Cipriano Gonzalezas Sanchezas, dalijantis maistą bedarbiams, vargšams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams. Įdomus ir turiningas buvo apsilankymas Alcala de Henares Kardinolo Cisneros viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje. Čia, bendraujant su bibliotekininkais ir kitais vietiniais švietimo bei ugdymo įstaigų vadovais žmogaus, vaiko teisių edukacijos temomis, kilo naujų projektinių idėjų, kurias planuojame įgyvendinti iki kito partnerių susitikimo.

Paskutinė diena buvo skirta projekto rezultatų sklaidos kanalams aptarti, bendrai projekto svetainei projektuoti, per vizitą nuveiktiems darbams apibendrinti.

 

Grįžome įgiję daug patirties, pasisėmę naujų idėjų ir nusiteikę atsakingai tęsti pradėtą projektinę veiklą, į kurią įsitraukė visa mūsų lopšelio-darželio bendruomenė, esami ir nauji socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, kitos švietimo įstaigos.

Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyko Italijoje gegužę.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.