Ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė

Gegužės 13–17 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko paskutinis (4-asis) 2017–2019 m. įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (oficiali santrumpa CEC-ECE) mokymo(si) vizitas, kuriame dalyvavo 18 ikimokyklinio ugdymo pedagogių iš Portugalijos, Kroatijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lenkijos. Per šį vizitą prie projekto partnerių taip pat prisijungė dvi pedagogės iš vienos Portugalijos mokyklos (Agrupamento Vertical de Escolas da Sé, Lamego). Jos stebėjo mūsų ikimokyklinio ugdymo pedagogių užsiėmimus ir sėmėsi gerosios darbo patirties pagal jų mokykloje įgyvendinamą „Erasmus+“ kvalifikacijos kėlimo mobilumo projektą „Empowering towards the 21st Century Learning Environments“.

 

Vizitą ugdymo įstaigoje pradėjome trumpu muzikiniu vaikučių pasveikinimu, po jo aprodėme viešnioms darželį, pristatėme Lietuvos švietimo sistemą ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo ypatumus ir patirtį, atsakėme į kilusius klausimus. Po įžanginės dalies perėjome prie praktinių mokymo(si) ir gerosios darbo patirties keitimosi veiklų.

Projektas CEC-ECE apėmė 4 modulius (vanduo, oras, žemė ir miškas), kurie buvo įgyvendinami ir ugdytiniams įtvirtinami per pasaulio pažinimo, dailės, muzikos, kūno kultūros ir teatro užsiėmimus. Žinodami, kad ugdytinių pažintinės veiklos poreikį ir kūrybiškumą geriausiai skatina patirtinis ugdymas, per užsiėmimus pasitelkdavome patrauklius ir paveikius ugdomuosius metodus, tokius kaip žaidybinė veikla, eksperimentavimas, tyrinėjimas, bandymai ir kt. Per mokymo(si) ir darbo patirties stebėjimo „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vizitą projekto partnerėms pristatėme įvairias veiklas, kurios vyko ir ugdymo įstaigoje, ir už jos ribų. Pirmiausia, savo žinias apie vandenį, orą, žemę ir mišką vaidybine forma pristatė keturių projekte dalyvavusių grupių ugdytiniai. Muzikinis spektaklis „Vandens lašelio kelionė“ sužavėjo viešnias spalvingais darželinukų apdarais, meniškomis dekoracijomis ir skambiomis vaikų atliekamomis dainomis bei eilėraščiais. Darželyje kolegės iš užsienio taip pat dalyvavo eksperimentų popietėje, stebėjo dvi muzikines veiklas pagal modulį „Miškas“, integruotą pasaulio pažinimo ir dailės veiklą „Vanduo – mūsų draugas“, dvi kūno kultūros veiklas pagal modulius „Oras“ ir „Miškas“ (integruota veikla su „Kačiukų“ grupės vaikų tėvais), integruotą pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo veiklą su šviesos stalais, grįstą Reggio Emilia metodu (jungtinė 4 projekte dalyvavusių grupių veikla). Kartu su projekto dalyviais – „Meškučių“, „Kačiukų“, „Varliukų“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniais – viešnios dalyvavo edukacinėse programose „Duonos kepimas“ Žaliūkių malūnininko sodyboje ir „Piemenėlių žaidimai“ Kelmės krašto muziejuje, vyko į susitikimą su girininku ir buvusiu eiguliu Aukštmiškyje bei pėstute keliavo prie Kražantės upės. Pasitelkus išvykos prie upės prisiminimus buvo organizuota žinių įtvirtinimo ir patikrinimo veikla „Meškučių“ grupės ugdytiniams ir svečiams. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, vaikai prisiminė, ką matė prie upės, o žinias pasitikrino per „Kahoot“ programėlę. Naudodami planšetinius kompiuterius, vaikai turėjo pažymėti teisingą atsakymą pagal spalvą, tokia pat užduotis buvo pateikta ir viešnioms, tik anglų kalba. Kolegės iš užsienio taip pat išbandė „Interaktyvias grindis“ – šiuolaikinių vaikų poreikius atliepiančią ugdomąją priemonę, skirtą loginiam mąstymui ir judesių koordinacijai lavinti. Vizito Lietuvoje dalyvėms „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogės organizavo dvi praktines mokomąsias veiklas (angl. workshop), susijusias su projekto turiniu, – „Smėlio dekoracija butelyje“ ir „Reggio Emilia metodo taikymas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas“.

 

Po mokymo(si) veiklų ugdymo įstaigoje viešnios lankėsi Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje, joms buvo organizuota turininga edukacinė-pažintinė programa. Per vizitą kolegės iš užsienio pristatė savo ugdymo įstaigose įgyvendintas veiklas pagal paskutinįjį projekto modulį „Miškas“, aptarė, kas sekėsi sklandžiai, o kas pareikalavo didesnių pastangų. Per vasarį vykusį mokymo(si) vizitą Graikijoje projekto partneriai apsikeitė 6 pradėtais daryti (piešti, aplikuoti ir kt.) vaikų darbais, kuriuos turėjo užbaigti su savo ugdytiniais. Visus užbaigtus darbus viešnios atsivežė į Lietuvą – gegužės 13–17 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio sporto salėje buvo organizuota 42 meninių darbų paroda. Grožėjomis vaikų išmone, fantazija ir kūrybine raiška, džiaugėmės jų įdėtu darbu ir noru kurti, bendradarbiauti.

 

Susitikimas Lietuvoje baigėsi organizuotų mokymo(si) veiklų aptarimu ir įvertinimu. Iš partnerių pasisakymų susidarėme įspūdį, kad mūsų darbo tempas kai kuriems iš jų yra sunkiai suvokiamas dėl kultūrinių ir gyvenimo būdo skirtumų. Sulaukėme komplimentų dėl planingo ugdomųjų veiklų kryptingumo, tikslingumo ir veiksmingumo, vaikų iniciatyvumo ir savarankiškumo per užsiėmimus. Kolegės iš užsienio stebėjosi priemonėmis, informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, vidaus ir lauko sporto įrenginių gausiomis ugdymo įstaigos aplinkomis, auklėtojų kūrybiškumu ir paveikia pedagogių bei ugdytinių ir pedagogių bei tėvų tarpusavio sąveika.

Tikimės, kad pristatyta mūsų pedagogių praktinė patirtis ir per edukacines programas įgytos žinios projekto partnerėms bus naudingos, taikys darbe su ugdytiniais siekdamos gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę ir įvairovę.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.