Ankstyvojo amžiaus vaikų patirtinis ugdymas(is): „Judame daugiau ir išradingiau“

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ bendruomenė prioritetu pasirinko skatinti vaikų ir tėvų fizinį aktyvumą. Projektą „Judame daugiau ir išradingiau“ antrus metus sėkmingai įgyvendina lopšelio „Ančiukų“ grupės pedagogai. Aktyviõs vaikų veiklos siekiame taikydamos patirtinį ugdymą(si). Mokytojos, ugdančios 2–3 metų vaikus, kasdien organizuoja fizinio aktyvumo valandėles. Aktyvi veikla, patirtinis mokymasis leidžia vaikui tenkinti asmeninius interesus ir įgyvendinti norimus tikslus, siekiant veikti individualiai, poromis, grupėmis, su … Tęskite Ankstyvojo amžiaus vaikų patirtinis ugdymas(is): „Judame daugiau ir išradingiau“ skaitymą