Anksti atrasti tyrinėjimo džiaugsmą

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Šiemet fizikos egzaminą laikė 2506 abiturientai. Pasak Lietuvos edukologijos universiteto profesorės dr. Ritos Makarskaitės-Petkevičienės, Lietuvai toks skaičius yra gerokai per mažas. Be to, ne visi studijas baigę jaunuoliai liks Lietuvoje. Todėl norėdami sužadinti domėjimąsi gamtos mokslais visi turėtume susitelkti ir skatinti vaikus atrasti tyrinėjimo džiaugsmą nuo pradinio ugdymo klasių. Šį tikslą įgyvendinti palengvins Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Ugdymo įstaigos aprūpinamos priemonėmis (pavyzdžiui, pipetėmis, kolbomis, įvairiais termometrais, mėgintuvėliais, konspektais ir kt.), kurios supakuotos į priemonių laikymo (transportavimo) dėžes taip, kad būtų patogu jas laikyti ir persinešti iš klasės į klasę. Taip pat pateikiami pamokų veiklų aprašai – išsamūs patarimai mokytojui, juose išvardyti gamtamokslių tyrimų žingsniai ir procedūros, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas.

 

Projekte dalyvaujančios mokyklos jau gavo gamtamoksles priemones, o interneto svetainėje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt) paskelbti veiklų aprašai. Juos parengė Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Jurgita Blažienė ir dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė. Prie kiekvieno aprašo pridėtas mokinio veiklos lapas. Jame pateikiama užduočių, padėsiančių ugdyti mokinių gebėjimus ir atliepiančių mokytojo veiklos siekinius. Užduotys yra labai įvairios, taikomos atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus ir siekiant išvengti monotonijos tiriamojoje veikloje. Jos pateiktos nuosekliai. Mokytojas, planuodamas veiklą, mokinio veiklos lapą gali koreguoti.

 

Užsiėmimo pavyzdys

Mokinio veiklos lapas

Ne vadovėlis yra pirmoji mokymo priemonė

 

R. Makarskaitė-Petkevičienė sako, kad mokyklos priemones pasitinka skirtingai – vienos mokyklos direktorė nežinojo, kur reikės statyti gautą šaldytuvą, o Vyturio pradinėje mokykloje Vilniuje kuriama laboratorija. Pasak profesorės, atėjo laikas, kai ne vadovėlis yra pirmoji mokymo priemonė. Gamtamokslės priemonės ir veiklų aprašai padės ugdyti reikiamą gamtamokslio tyrimo supratimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.