Animacija ir kompiuteriniai žaidimai gali padėti ugdyti ir įsi(vertinti) verslumo kompetencijas

Ramunė Vadeikytė
,
Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ projektų vadovė

Mokyklos misija – paruošti mokinius, kad šie rastų vietą gyvenime, turėtų gerą darbą arba sukurtų verslą, galėtų save realizuoti, būtų sėkmingi. Mokyklos moko įvairių disciplinų – matematikos, fizikos, lietuvių kalbos, bet kartais atrodo, kad gyvenime to neužtenka. O ko gi dar reikia, kokių žinių ir įgūdžių?

 

Profesinės mokyklos moko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir profesinių įgūdžių, tai padeda jaunam žmogui geriau pasiruošti gyvenimui, tačiau bendraudami su darbdaviais, girdime jų skundų, kad dirbti mokiniai ateina turėdami žinių ir profesinių įgūdžių, bet jiems stinga bendrųjų kompetencijų. Suvokdami, kad mūsų studentai turi įgyti ir bendrųjų kompetencijų, nusprendėme sukurti jas ugdančių įrankių, kurie padėtų profesijos mokytojams ir darbdaviams planuoti, ugdyti ir vertinti verslumo įgūdžius, o mokiniams turimus verslumo įgūdžius pagelbėtų tobulinti ir įsivertinti.

 

Siekdami išsiaiškinti, kokių įgūdžių mūsų mokiniams trūksta, kad baigę mokyklą, būtų pasirengę efektyviai dirbti, sudarėme dešimties reikalingiausių verslumo kompetencijų sąrašą. Tik reikėtų iš karto paaiškinti verslumo kompetencijų sąvoką. Neapsigaukite. Daugelis mano, kad tai savybės, kurių reikia norint būti verslininku. Yra dalis tiesos. Be abejo, verslininkams irgi reikia šių kompetencijų, bet ne tik jiems. Verslumo kompetencijos reikalingos be išimties visiems žmonėms, visiems darbuotojams. Niekas nepaneigs, kad svarbu gebėti planuoti laiką, mokėti bendrauti, būti kūrybingu, gebėti spręsti problemas.

Žinoma, kiekviename darbe svarbesnės tampa specifinės kompetencijos, pavyzdžiui, jeigu virėjui svarbu kūrybingumas, kad jis geba nepriekaištingai patiekti maistą, tai policininko darbe kūrybiškumas gali būti nepageidaujama savybė, svarbiau griežtai laikytis įstatymų ir kitų norminių aktų.

 

Taigi projekto partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Turkijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir Latvijos apsisprendė kartu vykdyti „Erasmus+“ profesinio mokymo strateginių partnerysčių projektą „LEVEL5 sistema verslumo įgūdžių patvirtinimui per interaktyvias mokymosi priemones profesiniame mokyme“ ir kurti produktą, padėsiantį ugdyti ir vertinti šias verslumo kompetencijas: problemų sprendimas, komandinis darbas, lyderystė, kūrybiškumas, lankstumas, komunikavimas, išteklių planavimas, refleksija, kritinis mąstymas ir autonomija.

 

Projekto partneriai – savo srities profesionalai. Svarbus aspektas – partnerystė apima 4 profesines mokyklas – projekto koordinatorių Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“, profesines mokyklas iš Latvijos, Turkijos ir Portugalijos, informacinių technologijų (IT) srityje besispecializuojančias įmones IMOTEC (Švietimo, kultūros ir mobiliųjų tecnologijų instituto filialas Lietuvoje – red. past.), BLINC (Mišriojo mokymosi institucijų kooperatyvas Vokietijoje – red. past.) ir universitetus – Vilniaus universitetą ir NTU (Notingemo Trento universitetas Jungtinėje Karalystėje – red. past.). Bendradarbiavimas leidžia kurti kokybišką produktą, populiarinti profesinį mokymą ir puoselėti jungtis tarp verslo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo.

 

Pirmiausia, vokiečių partnerio BLINC sukurto LEVEL5 modelio pagrindu, parengėme profesinio mokymo Verslumo įgūdžių tobulinimo ir vertinimo metodiką. LEVEL5 modelis remiasi Blumo (angl. Bloom) taksonomija ir leidžia įgytas žinias, įgūdžius ir požiūrį apibūdinti penkiais lygiais. Tarkime, žmogus, turintis pirmojo lygio problemų sprendimo kompetenciją, suvokia, kad yra problema, bet nežino, ką daryti ir veiksmų nesiima, laukia – kas bus; antrojo lygio kompetencija – asmuo žino į ką kreiptis ir pranešti iškilusią problemą; trečiojo lygio kompetencija – geba išspręsti nesudėtingas problemas, remdamasis patirtimi; ketvirtojo lygio kompetencija – sprendžia sudėtingesnes problemas, taiko įvairesnius būdus, o aukščiausias – penktasis lygis – savarankiškai sprendžia sudėtingas problemas, imasi lyderystės; sukuria problemų sprendimo strategiją.

 

Pritaikius LVEL5 metodiką profesiniam mokymui, kitas iššūkis – sugalvoti mokymo būdų ir priemonių, patrauklių naudotis tiek mokiniams ir mokytojams, tiek verslo įmonių darbuotojams, atsakingiems už mokinius, atliekančius praktiką. Verslumo kompetencijų ugdymui kuriami mokomieji vaizdo įrašai, užduotys ir visas 10 subkompetencijų apimantis kompiuterinis žaidimas.

Šia mokomąja priemone galės naudotis mokytojai, dėstydami verslumo modulį, integruodami į kitus modulius ar dėstomuosius dalykus. Mokiniai savarankiškai pasitikrins verslumo kompetencijų lygį, ką reikia žinoti ir gebėti, norint pasiekti aukštesnį lygį.

Kita tikslinė grupė – darbdaviai, priimantys mokinius atlikti praktiką. Praktinis vadovas darbdaviams padės įvertinti praktikanto verslumo įgūdžius, su profesinio mokymo institucijos atstovais planuoti ugdymo procesą ir įvertinti jį praktikos eigoje ir pabaigoje.

Pilotiniam projektui pasirinktas restoranų sektorius, nes visos partnerių mokyklos ruošia šios specialybės studentus. Vėliau, remiantis šia, projekto metu sukurta metodika, panašias priemones galima kurti ir taikyti kitiems sektoriams.

 

2019 m. lapkritį Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ vykusioje apskritojo stalo diskusijoje su darbdaviais, kurioje dalyvavo 11-os skirtingų įmonių ir asociacijų atstovai, darbdaviai išsakė norą bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo, ir poreikį naudotis internetine platforma, su skaitmeniniais dokumentais, kuriuose būtų aprašytos verslumo subkompetencijos pagal LEVEL5 metodiką. Tai palengvintų mokinių verslumo kompetencijų vertinimą pradedant praktiką įmonėje, praktikos metu ir jos pabaigoje. Kol kas tokio įrankio nėra, tad darbdaviai gali, jei nori, įrašyti mokinio įgytas verslumo kompetencijas kaip rekomendaciją, bet dažnai to nedaro, nes šis darbas užima laiko, be to, neaprašyti kriterijai, kaip įvertinti, ar mokinys patobulino verslumo įgūdžius.

 

Kompiuterinių žaidimų arba „rimtųjų“ žaidimų taikymas ugdymo procesą padaro įdomesniu, suprantamesniu, įvairesniu, patrauklesniu jaunam žmogui. Sudėtinga teorija adaptuojama ir paverčiama žaidimu, priartinama prie realios gyvenimiškos situacijos.

Mokykloms pradėjus aktyviai taikyti nuotolinį mokymą, kuriamos skaitmeninės verslumo įgūdžių ugdymo ir vertinimo priemonės tampa dar aktualesnės, nes trūksta skaitmeninio mokymo turinio. IT ir profesinio mokymo profesionalų bendradarbiavimas – puiki galimybė dalintis patirtimi, įgyti naujų kompetencijų ir sukurti produktus, siekiant bendro tikslo – visapusiai išprususių ir pasirengusių žengti į savarankišką profesinį gyvenimą jaunų žmonių.

 

Animacinių filmų ir žaidimų kūrimo procesas profesinėms mokykloms – nemenkas iššūkis. Dirbdami tarptautinėse komandose, pasitelkdami profesionalius mokymus ir konsultacijas, privalome sukurti turinį, kuris atspindėtų realias situacijas darbo vietoje, apimtų pasirinktas verslumo kompetencijas ir LEVEL5 sistemos lygius.

 

Šiuo metu animaciniai vaizdo filmukai ir kompiuterinis žaidimas – kuriami, bet pirmuosius vaizdo įrašus jau galima pasižiūrėti ir užsiprenumeruoti „Youtube“ socialinio tinklo „VESVET project Entrepreneurship“ paskyroje.

Sukurtos verslumo įgūdžių ugdymo ir vertinimo bei įsivertinimo priemonės prieinamos projekto svetainėje http://www.mczirmunai.lt/vesvet/ ir „Youtube“ kanalu.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.