Alytaus r. Butrimonių gimnazija – respublikinio Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja

Liepos 25 dieną nacionalinė vertinimo komisija apibendrino 2022 metų Mokyklų edukacinių erdvių konkurso rezultatus ir išrinko nugalėtojus – geriausiai savo edukacines erdves kuriančias ir naudojančias mokyklas. Alytaus r. Butrimonių gimnazija tarp nugalėtojų jau šeštą kartą iš eilės!

 

Šis laimėjimas – nuoseklaus sutelkto bendruomenės darbo rezultatas – gimnazijos jaukumą kuria ir palaiko visa bendruomenė, aktyviai inicijuojama gimnazijos direktoriaus Valdo Valvonio. Erdvės išnaudojamos ugdymo(si) tikslais, socialiniams ir kultūriniams renginiams, mokinių darbų ekspozicijoms. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama patalpų tinkamumui mokytis, patyriminio ugdymo(si) plėtotei, įvairioms kompetencijoms lavinti, sveikai gyvensenai ugdyti bei laisvalaikiui organizuoti.

 

Šis laimėjimas ne tik garbė, tai atsakomybė ir įsipareigojimas – juk gimnazijoje įrengtos edukacinės erdvės daro reikšmingą įtaką ugdytinių dvasinei brandai – fiziniam vystymuisi, emocinei savijautai, mokymosi motyvacijai, bendravimo ir bendradarbiavimo poreikių realizavimui, sveikatos gerinimui, gamtamoksliniam ugdymui, taip pat skatina mokytojus kūrybiškai jas naudoti ugdymo procese, ieškoti naujų įtraukių, praktinę mokinių veiklą skatinančių mokymo metodų, suteikiančių galimybę mokytis dinamiškai, siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

 

Gimnazijos direktorius V. Valvonis, sveikindamas bendruomenę su šiuo gražiu laimėjimu, dėkoja visiems, kurie prisideda kuriant, tvarkant ir puoselėjant gimnazijos erdves – mokytojams, mokiniams bei jų tėvams, „Tėvų klasei“, aptarnaujančiam personalui, Butrimonių seniūnijai, Butrimonių bendruomenei „Šviesa“.

Daugiau informacijos apie konkurso laimėtojus surasite čia.

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.