Aktyvi „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės veikla

Larisa Bukinienė
,
„Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės pirmininkė
Loreta Drūlienė, Vaiva Juodienė
,
mokytojos metodininkės, „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės narės

Sveikatos stiprinimas – svarbi ugdymo(si) proceso dalis. Karantino metu fizinis vaikų aktyvumas sumažėjęs, apribotos galimybės lankyti būrelius. Informacinių technologijų naudojimas padeda įgyvendinti Kauno miesto ugdymo įstaigų pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų „Sveikos gyvensenos“  iniciatyvinės kūrybinės grupės suplanuotas veiklas. Vaikai skatinami judėti, lavinti fizinius gebėjimus, gerinti sveikatą.

 

Dar 2006 metais, siekiant supažindinti pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes su sveikos gyvensenos saviugdos galimybėmis, įkurta „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinė kūrybinė grupė. Nuo pat pradžių grupei vadovauju aš, Larisa Bukinienė, Tirkiliškių mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui. Grupės veiklą kuruoja A. Antanavičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė ir J. Vengalienė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Grupės veikloje dalyvauja 42 pedagogės iš 21 Kauno miesto bei rajono ugdymo įstaigos.

 

Dirbant drauge su įvairiomis miesto įstaigomis, inicijuojamos sveikos gyvensenos ugdymo(si) eigą plėtojančios veiklos. Sudaromos sąlygos įvairiomis formomis skleisti gerąją darbo patirtį.

 

Organizuojame tradicinius sveikatinimo renginius: „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“, „Aš minu dviratuku“, „Linksmosios estafetės“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre rengiame vaikų kūrybinių darbų parodas: „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“, „Sveikatai palankaus maisto ženklas“, „Aš minu dviratuku“.

 

Bendradarbiavimas su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, Lietuvos švietimo istorijos muziejumi, Kauno plaukimo mokykla, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru užtikrina sveikos gyvensenos idėjų sklaidą ne tik mieste, bet ir šalyje.

 

Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, grupės veikla šiuo metu vykdoma nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platformaZoom“. Tokiu būdu sudaromos palankios sąlygos tęsti darbus.

 

2021 metų sausio mėnesį vyks žiemos sveikatinimo renginys „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau“. Naudojantis informacinėmis technologijomis vaikai bus skatinami judėti, gerinti sveikatą bei ugdyti(s) sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

Karantino metu judėkime, sportuokime, gyvenkime sveikai ir virusas nebus baisus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.