Aktyvaus pilietiškumo skatinimas per savanorišką veiklą

Nors 2020 m. prasidėjo nelengvas laikotarpis ne tik švietimo sričiai, bet ir visoms kitoms, tai nesutrukdė Kauno technologijų mokymo centrui (anksčiau – Kauno technikos profesinio mokymo centras) sėkmingai įgyvendinti „Erasmus+“ mokyklų mainų projektą „Aktyvaus pilietiškumo skatinimas per savanorišką veiklą“. Projektas prasidėjo 2019 m. ir į jį įsitraukė keturios šalys partnerės – Jungtinė Karalystė, Lenkija, Lietuva ir Turkija.

 

Projekto tikslai buvo per savanorystės veiklas sudaryti palankesnes sąlygas mokiniams dalyvauti pilietiniame ir socialiniame gyvenime, skatinti įsidarbinimo galimybes, socialinius, mokymosi ir asmeninio tobulėjimo įgūdžius, tobulinti kalbinius įgūdžius, verslumo mąstyseną, kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, stiprinti mokytojų profesinį tobulėjimą ir vadovavimo įgūdžius, stiprinti mokyklos įvaizdį ir galimybes sudominti mokinius formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje bei įgyti patirties savanoriškoje veikloje.

 

 

Projektas prasidėjo parengiamuoju mokytojų vizitu Jungtinėje Karalystėje, kur buvo aptartos mokinių veiklos, jų tikslai, siekiami rezultatai. Deja, po šio vizito dėl pasaulinės pandemijos projektas turėjo būti tęsiamas nuotoliniu būdu. Tai nesutrukdė mokiniams ir mokytojams dalyvauti nuotoliniuose susitikimuose, susipažinti, aptarti savanorystės teikiamas galimybes ir naudą kiekvienoje šalyje. Po šių susitikimų visi jautėsi geriau pasiruošę tolesnėms veikloms.

 

Keturių vizitų metu mokiniai dalyvavo įvairiose savanoriškose veiklose: Turkijoje tikslinė savanoriškos pagalbos grupė buvo leukemija sergantys vaikai. Nors pandemija atėmė galimybę juos aplankyti, mokiniai kūrė marškinėlius, kuriuos pardavė, o sukauptas lėšas skyrė ligoninei. Jungtinėje Karalystėje mokiniai susipažino su benamystės problema, padėjo vietos bendruomenės centro, dirbančio su benamiais, darbuotojams. Lenkijoje mokinių savanoriška veikla siejosi su pagalba mažiesiems darželiuose. Šį kartą veiklą pakoregavo skaudūs įvykiai Ukrainoje. Mokiniai daug laiko praleido su mažaisiais pabėgėliais, stengėsi įtraukti į įdomias veiklas ir žaidimus, taip bent trumpam užmirštant skaudžius išgyvenimus. Vizito Lietuvoje metu mokiniai savanorystės veiklas atliko gyvūnų prieglaudoje „Nuaras“, kur turėjo galimybę vedžioti šuniukus.

 

Baigiamasis mokytojų vizitas vyko Turkijoje. Įsivertinome įvykdytas veiklas, aptarėme mokinių apklausų, vykdytų prieš ir po mobilumų rezultatus, pasidžiaugėme mokyklose per projektą įkurtais savanorystės klubais. Projektas tikrai padėjo mokiniams ir mokytojams įgyti daugiau empatijos ir tolerancijos, suprasti, kad bendruomenės problemos pradedamos spręsti nuo mažų žingsnelių, kurie tampa dideliais darbais, taip tampama aktyviais visuomenės nariais ir piliečiais, gebančiais inicijuoti pagalbą ir paramą pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir įkvėpti savo pavyzdžiu aplinkinius, o „Erasmus+“ programa tapo unikalia galimybe, suteikiančia daug neįkainojamos patirties ir plečiančia akiratį bei atveriančia duris į pasaulį.

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Kauno technologijų mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.