3 socialinių mokslų institutai jungiami į Lietuvos socialinių mokslų centrą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui sujungti Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą į Lietuvos socialinių mokslų centrą.

Vyriausybei priėmus sprendimą dėl socialinių mokslų institutų reorganizavimo sujungimo būdu patvirtintas reorganizavimo sąlygų aprašas ir Lietuvos socialinių mokslų centro įstatai.

 

„Reorganizavus institutus, bus sutelktas socialinių mokslų potencialas, padidintas veiklos efektyvumas ir maksimaliai išnaudoti institutų žmogiškieji ištekliai, geriau užtikrintos specializuotos vadybinės funkcijos. Reorganizavimas leis įgalinti socialinių mokslų grupės institutų pajėgumą atlikti visuomenei reikšmingą misiją, užtikrinti Lietuvos mokslinių tyrimų integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Lietuvos socialinių tyrimų centras institutų teises ir pareigas perims nuo 2021 m. sausio 1 d. Centro, kaip ir kitų valstybinių mokslinių tyrimų institutų, savininko teises ir pareigas įgyvendins Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Numatomos devynios Centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys: visuomenės raida ir socialinė nelygybė; socialinė politika, gerovės valstybė ir darbo rinka; demografinės struktūros ir  procesai; regionų socialinė ir ekonominė raida; teisinės sistemos darna; asmens teisių įgyvendinimas ir apsauga; neteisėtas elgesys ir jo kontrolės bei prevencijos priemonės; apsirūpinimas maistu ir išteklių ekonomika; ekonominė ir žemės ūkio politika.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.