2018 m. nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Balandžio 16 d. prasideda nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Jis suteikia galimybę 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams, jų mokytojams, mokykloms ir savivaldybių administracijų švietimo skyriams objektyviai įsivertinti darbo rezultatus, numatyti tolesnius mokymosi bei mokymo tikslus. Šiemet dalyvauti NMPP nusprendė 58 iš 60 savivaldybių. Pirmąjį šių metų testą atliks 8 klasės mokiniai. Manoma, kad šiemet, kaip ir praėjusiaisiais mokslo metais, NMPP testus atliks daugiau kaip 90 proc. šalies 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių.

 

Taip pat mokiniams bus pateikiami klausimynai. Atsakymai į pateiktus klausimus padės mokyklai įsivertinti, kokią pridėtinę vertę ji kuria mokiniams, kokia mokinių savijauta mokykloje, ar mokykloje esama patyčių, ką mokiniai mano apie įvairius mokyklos darbo aspektus.

NMPP nėra egzaminas, todėl neturi mokiniams kelti nerimo. Šiam patikrinimui nereikia jokio specialaus pasirengimo. Kitokia ir mokinių pasiekimų vertinimo forma.

 

Panašūs nacionaliniai patikrinimai vykdomi daugelyje valstybių. Tokie testai skirti išmatuoti tiems mokymosi pasiekimams, kurie yra bendresnio pobūdžio, svarbūs tolesniam mokymuisi ir darbui, yra ilgalaikio mokymosi rezultatai. Lietuvos švietimas vis labiau orientuojasi į gilų žinių įsisavinimą ir gebėjimą jas visapusiškai panaudoti. Todėl NMPP daugiau dėmesio skiriama mokinių aukštesniojo lygio mąstymo, problemų sprendimo ir kūrybiškumo gebėjimams.

 

NMPP vyks tris savaites. Vėliau mokinių darbai bus vertinami, duomenys apdorojami, o mokslo metų pabaigoje mokyklos gaus trumpąsias atskirų mokinių, klasių ir mokyklų testų rezultatų ataskaitas. Mokyklos jas perduos mokiniams ir jų tėvams. Išsamios mokyklų ir savivaldybių ataskaitos, kuriose pateikiami lyginamieji mokyklų ir savivaldybių darbo rezultatai, bus parengtos ir išsiųstos spalio viduryje. Mokyklos įsipareigojusios su šių ataskaitų turiniu supažindinti mokyklų bendruomenes.

 

Daugiau informacijos – http://www.nec.lt/342/.

 

Nacionalinio egzaminų centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.